BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 11

 Kunigų knyga
  
 C. NUOSTATAI APIE APEIGINĮ ŠVARUMĄ
  
Kun 11

Švarūs ir nešvarūs gyvūnai. Keturkojai

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Taip kalbėkite izraeliečiams:

'Iš visų keturkojų žemėje šie yra gyvuliai,[i1] kuriuos galite valgyti. 3 Kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltus nagus – yra skeltanagis ir atrajoja – tokį galite valgyti. 4 Tačiau iš tų, kurie arba tik atrajoja, arba tik turi skeltus nagus, šių nevalgysite: kupranugario, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi, – jis yra jums nešvarus; 5 uolų opšraus,[i2] nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi, – jis yra jums nešvarus; 6 kiškio, nes jis, nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi; 7 ir kiaulės, nes ji, nors ir turi skeltus nagus ir yra skeltanagė, bet neatrajoja, – ji yra jums nešvari. 8 Nei jų mėsos valgysite, nei jų dvėsenos liesite, – jie yra jums nešvarūs.

Vandens gyvūnai

9 Šiuos galite valgyti iš visų vandens gyvūnų. Kas vandenyse – jūroje, ar upėje – turi pelekus ir žvynus, tokius galite valgyti. 10 Bet kas neturi pelekų ir žvynų jūroje ar upėje, – iš visų rėpliojančių gyvūnų vandenyje ir iš visų kitų gyvūnų, esančių vandenyje, – tokius laikysite pasibjaurėtinais. 11 Laikysite juos pasibjaurėtinais: nevalgysite jų mėsos, bjaurėsitės jų dvėsena. 12 Visa, kas neturi vandenyje pelekų ir žvynų, yra jums pasibjaurėjimas.

Paukščiai

13 Iš paukščių[i3] šiuos laikysite pasibjaurėtinais, – jie nebus valgomi, nes yra pasibjaurėjimas, – erelį, grifą, juodąjį grifą; 14 suopį, visų rūšių sakalus; 15 visų rūšių varnas; 16 strutį, lėlį, žuvėdrą; visų rūšių vanagus; 17 pelėdą, narą, ūbaujančią pelėdą, 18 naminę pelėdą, dykumos pelėdą, einį; 19 gandrą; visų rūšių garnius, lukutį ir šikšnosparnį.[i4]

Skraidantys vabzdžiai

20 Visi sparnuotieji vabzdžiai, vaikščiojantys keturiomis kojomis, bus jums pasibjaurėtini. 21 Bet iš sparnuotųjų vabzdžių, vaikščiojančių keturiomis kojomis, galite valgyti tuos, kurie turi sudurtas kojas ir gali jomis šokinėti žemėje. 22 [i5]Iš jų galite valgyti įvairių rūšių skėrius, įvairių rūšių rijūnus skėrius, įvairių rūšių svirplius ir įvairių rūšių žiogus. 23 Bet visi kiti sparnuoti, keturias kojas turintys vabzdžiai bus jums pasibjaurėtini.

Nešvarių gyvūnų palietimas

24 [i6]Šiais atvejais jūs užsitrauksite nešvarumą. Kas paliestų bet kurio jų dvėseną, bus nešvarus iki vakaro, 25 o kas neštų bet kurio jų dvėsenos dalį, turės išsiplauti savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro. 26 [i7]Gyvuliai, kurie turi nagus, bet nėra skeltanagiai ar neatrajoja, yra jums nešvarūs. Kas paliestų kurį nors iš jų, bus nešvarus. 27 Taip pat ir gyvuliai, vaikščiojantys letenomis[i8] iš tų, kurie rėplioja keturiomis, yra jums nešvarūs. Kas paliestų bet kurio jų dvėseną, bus nešvarus iki vakaro, 28 o kas neštų jų dvėseną, išsiplaus savo drabužius ir bus nešvarus iki vakaro. Jie yra jums nešvarūs.

29 Iš gyvūnų, kužančių žemėje, šie bus jums nešvarūs: kurmis, pelė, įvairių rūšių didieji driežai; 30 gekas, sausumos krokodilas, driežas, smėlynų driežas ir chameleonas. 31 Jums šie yra nešvarūs tarp kužančių gyvūnų. Kas paliestų kurį iš jų padvėsusį, bus nešvarus iki vakaro. 32 Ir ant ko kuris nors iš jų padvėsusis užkristų, taps nešvarus, – ar tai būtų medinis daiktas, ar drabužis, ar kailis, ar ašutinė, ar bet koks daiktas, naudojamas bet kokiam tikslui. Jis turi būti pamerktas į vandenį ir liks nešvarus iki vakaro. Tada jis taps švarus. 33 Jei bet kas iš jų įkristų į indą iš molio, viskas jo viduje bus nešvaru, ir indą sudaužysite. 34 Bet koks maistas, kurį būtų galima valgyti, bus nešvarus, jei vanduo iš tokio indo ant jo užtikštų; bet koks gėrimas, kurio būtų galima atsigerti, bus nešvarus, jei jis buvo tokiame inde. 35 Viskas, ant ko bet kokia dvėsenos dalis užkristų, bus nešvaru. Krosnis ar viryklė turės būti sudaužyta į šipulius. Jos yra nešvarios, ir jums bus nešvarios. 36 O šaltinis ar vandens talpykla, turintys vandens, bus švarūs, betgi kas paliečia dvėseną[i9] šaltinyje ar vandens talpykloje, taps nešvarus. 37 Jei tokia dvėsena užkristų ant grūdų sėklos, laikomos sėjai, ji yra švari, 38 betgi jei ant sėklos būtų užpiltas vanduo ir tokia dvėsena užkristų ant jo, ji bus jums nešvari.

39 Jei nugaišo gyvulys, kurio mėsą galite valgyti, kas prisiliestų prie jo gaišenos, bus nešvarus iki vakaro. 40 Kas užvalgytų jo gaišenos, turės išsiplauti drabužius ir bus nešvarus iki vakaro; ir kas neštų gaišeną, turės išsiplauti drabužius ir bus nešvarus iki vakaro.

41 Visi gyvūnai, kužantys žemėje, kelia pasibjaurėjimą. Jie nebus valgomi. 42 Kas tik šliaužia pilvu ir kas rėplioja visomis keturiomis ar kas tik turi daug kojų, – jokių žemėje kužančių gyvūnų nevalgysite, nes jie yra pasibjaurėtini. 43 Neužsitraukite sau pasibjaurėjimo jokiu kužančiu gyvūnu, nesusiterškite jais savęs ir netapkite per juos nešvarūs, 44 [i10]nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi. Nesuterškite savęs jokiu kužančiu gyvūnu, kuris rėplioja žeme! 45 Kadangi aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas, jūs būsite šventi, nes aš esu šventas!

46 Tokie yra nuostatai apie gyvulius, paukščius ir visus gyvūnus, plaukiojančius vandenyse, bei visus gyvūnus, kužančius žemėje, 47 kad darytumėte skirtumą tarp nešvarių ir švarių, tarp gyvūnų, kuriuos galima valgyti, ir tarp gyvūnų, kurių negalima valgyti'“.

  
Išnašos:
1Kun 11,2-11,8: Skirtumai tarp valgomos ir nevalgomos mėsos turbūt rėmėsi tuometinės higienos reikalavimais. Bet čia jie turi įsakmų dorovinių ir religinių nuostatų atspalvį. Nevalgomų mėsų įvairovė rūšiuojama kaip nešvari, norint priminti izraeliečiams, kad jie turi būti tyra ir šventa, Viešpačiui atsidavusi tauta.
2Kun 11,5-11,6: Pasak šiuolaikinės zoologijos, opšrus – hyrax Syriacus – yra laikomas kanopiniu gyvūnu, o kiškis graužiku. Nei vienas, nei kitas nėra atrajojantis gyvūnas. Jie tik atrodo, kad atrajoja, kaip daro atrajojantys gyvūnai. Tekstas remiasi šiuo liaudies supratimu.
3Kun 11,13-19,30: Įvairūs paukščių ir roplių lietuviški vardai daugeliu atvejų remiasi spėliojimu.
4Kun 11,19: ... šikšnosparnis: iš tikrųjų šikšnosparnis yra žinduolis. Čia jis priskiriamas prie paukščių, nes turi sparnus ir gali skraidyti.
5Kun 11,22: Hebrajiškasis tekstas valgomus į skėrius panašius vabzdžius skirsto į keturias grupes. Skirtumai tarp jų nėra aiškūs. Žr. Mt 3,4.
6Kun 11,24-11,28: Draudimas valgyti nešvariųjų gyvūnų mėsą paaštrinamas: ne tik jų mėsos negalima valgyti, bet ir bet koks jų dvėsenos palietimas padaro žmogų apeigoms nešvarų, t. y. netinkamą dalyvauti pamaldose.
7Kun 11,26: Ne visi kanopas turintys gyvuliai yra skeltanagiai. Pavyzdžiui, arklys ir asilas.
8Kun 11,27: ... vaikščiojantys letenomis: kaip antai šunys ir katės.
9Kun 11,36: ... betgi kas paliečia dvėseną: pavyzdžiui, norint pašalinti negyvą vabzdį iš vandens.
10Kun 11,44-11,45: Šių nurodymų pagrindas nėra tabu, bet Sandoros santykis su Dievu, atskiriantis Izraelį Dievo užmojo tarnybai (žr. Iš 19,3-6). Būdama Dievui pašvęsta tauta, izraeliečiai turi vengti bet kokio netyrumo, kad šventasis Dievas galėtų turėti tarp jų savo Padangtę (žr. Kun 15,31; 18,1-5; 20,22-26; 26,11-12).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 11