BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 10

 Kunigų knyga
  
Kun 10

Nadabo ir Abihu'o nuodėmė

1 O Aarono sūnūs, Nadabas ir Abihu'as,[i1] pasiėmė savo smilkytuvus, įsidėjo žarijų, užbarstė ant jų smilkalų ir atnašavo VIEŠPATIES akivaizdoje nešventintą ugnį, kokios jis nebuvo jiems įsakęs. 2 Ugnis[i2] išsiveržė iš VIEŠPATIES Artumo ir taip juos užgožė, kad jie numirė VIEŠPATIES akivaizdoje. 3 Tada Mozė tarė Aaronui: „Apie tai kalbėjo VIEŠPATS, kai pasakė:

'Per esančius čia prie manęs

apreikšiu savo šventumą[i3]

ir visų žmonių akivaizdoje

būsiu pašlovintas'“.

Bet Aaronas tylėjo.

4 Mozė pasišaukė Mišaelį ir Elzafaną, Aarono dėdės Uzielio sūnus, ir jiems tarė: „Prieikite ir nuneškite savo giminaičius nuo šventovės priekio kur nors už stovyklos“. 5 Jiedu priėjo ir išnešė juos, apsirengusius tunikomis,[i4] už stovyklos, kaip Mozė jiems buvo įsakęs. 6 O Aaronui ir jo sūnums Eleazarui ir Itamarui tarė: „Netaršykite sau plaukų,[i5] neplėšykite savo drabužių, kad kartais nenumirtumėte ir pyktis neužgožtų visos bendrijos. Jūsų giminės, visi Izraelio namai, apraudos VIEŠPATIES siųstą gaisrą. 7 Nepasitraukite nuo Susitikimo palapinės angos, kad nenumirtumėte, nes VIEŠPATIES patepimo aliejus yra ant jūsų“. Jie pasielgė, kaip Mozė buvo įsakęs.

Nurodymai apie kunigų elgesį

8 VIEŠPATS kalbėjo Aaronui, tardamas: 9 „Negerkite vyno ar svaiginamųjų gėrimų nei tu, nei tavo sūnūs, kai jums reikia eiti į Susitikimo palapinę, kad nenumirtumėte. Tai yra amžinas įstatas visoms jūsų kartoms, 10 nes jūs turite daryti skirtumą tarp to, kas šventa, ir to, kas prasta, tarp to, kas švaru, ir to, kas nešvaru; 11 jūs turite mokyti izraeliečius visų įstatų, kuriuos jiems paskelbė VIEŠPATS per Mozę“.

12 Mozė kalbėjo Aaronui ir jo likusiems sūnums Eleazarui ir Itamarui: „Paimkite javų atnašą, paliktą nuo VIEŠPAČIUI skirtų ugnies atnašų, ir suvalgykite ją neraugintą prie aukuro, nes ji yra ypač šventa. 13 Valgysite ją šventoje vietoje, nes tai yra tavo duoklė ir tavo sūnų duoklė iš ugnies atnašų VIEŠPAČIUI, nes taip man įsakyta. 14 Betgi krūtinę, pakylėjimo atnašą, ir šlaunį, dovanos atnašą, tu ir tavo sūnūs bei dukterys su tavimi galite valgyti bet kur švarioje vietoje, nes jie buvo paskirti kaip duoklė tau ir duoklė tavo vaikams iš izraeliečių bendravimo aukų. 15 Drauge su deginamosios aukos taukais jie atneš ir šlaunį, dovanos atnašą, ir krūtinę, pakylėjimo atnašą, pakylėti kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje. Jie priklausys kaip duoklė tau ir tavo vaikams amžinai, kaip VIEŠPATS įsakė“.

16 [i6]Tada Mozė pakartotinai pasiteiravo apie atnašos už nuodėmę ožį, o jis jau buvo sudegintas! Jis supyko ant Eleazaro ir Itamaro, likusių Aarono sūnų, ir tarė: 17 „Kodėl nesuvalgėte atnašos už nuodėmę šventoje vietoje? Juk ji yra ypač šventa, ir Dievas ją davė jums, kad nuvalytumėte bendrijos kaltę, atliktumėte permaldavimą jų labui VIEŠPATIES akivaizdoje! 18 Jos kraujas nebuvo įneštas į šventovės vidų. Jūs turėjote ją suvalgyti tik šventovėje, kaip aš įsakiau“. 19 O Aaronas kalbėjo Mozei: „Štai jie atnešė šiandien savo atnašą už nuodėmę ir deginamąją auką VIEŠPATIES akivaizdon, ir kokie dalykai ištiko mane! Jei aš šiandien būčiau valgęs atnašą už nuodėmę, nejau tai būtų buvę malonu VIEŠPAČIUI?“ 20 Mozė, tai girdėdamas, sutiko.

  
Išnašos:
1Kun 10,1: ... Nadabas ir Abihu’as: du vyresni Aarono sūnūs. Žr. Iš 6,23-24.
2Kun 10,2: ... ugnis: turbūt žaibas.
3Kun 10,3: ... apreikšiu savo šventumą: Dievo Artumas yra taip šventas, kad mirtinai užgožia tuos, kurie artinasi prie jo be prideramo šventumo. Žr. Sk 20,13; Ez 28,22.
4Kun 10,5: ... juos, apsirengusius tunikomis: jiedu buvo palaidoti taip, kaip buvo apsirengę, neįvynioti į drobulę ir be laidojimo apeigų.
5Kun 10,6: ... netaršykite sau plaukų ... : Aaronas ir jo sūnūs turi susilaikyti nuo gedulo ženklų.
6Kun 10,16-10,19: Eleazaras ir Itamaras sudegino visą atnašos už nuodėmę ožį (žr. Kun 9,15), užuot ją valgę šventoje vietoje (žr. Kun 6,19), prisiėmę bendruomenės kaltę. Aaronas gina savo sūnus, manydamas, kad jie nebuvo pakankamai šventi valgyti aukos mėsą ir atlikti permaldavimą už žmones. Jie patys dar stipriai išgyveno Dievo pykčio ant jų brolių Nadabo ir Abihu’o smūgį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 10