BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 24

 Jozuės knyga
  
Joz 24

14 Nūn tad bijokite VIEŠPATIES, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo[i5] anapus {Eufrato} upės bei Egipte, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI. 15 Arba, jei jums nepatinka tarnauti VIEŠPAČIUI, rinkitės šiandien, kam tarnausite, – dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami anapus {Eufrato} upės, ar dievams amoriečių, kurių krašte gyvenate, – bet aš ir mano šeimyna – mes tarnausime VIEŠPAČIUI“.

Sandoros atnaujinimas

16 Atsakydami žmonės kalbėjo: „Tebūna svetima mums mintis palikti VIEŠPATĮ ir tarnauti kitiems dievams! 17 Juk pats VIEŠPATS, mūsų Dievas, išvedė mus ir mūsų protėvius iš Egipto žemės, iš vergijos namų, padarė mums matant anuos nuostabius ženklus! Mus jis saugojo visą laiką ir kelionėje, ir nuo visų tautų, per kurias perėjome. 18 Mūsų labui VIEŠPATS išvarė visas tautas – amoriečius – gyvenusias krašte. Todėl ir mes tarnausime VIEŠPAČIUI, nes jis yra mūsų Dievas“.

19 Bet Jozuė žmonėms atsakė: „Jūs gal nepajėgsite[i6] tarnauti VIEŠPAČIUI, nes jis yra šventas Dievas. Juk jis yra pavydus Dievas, nepakęs jūsų nusikaltimų ir nuodėmių. 20 Jei paliksite VIEŠPATĮ ir tarnausite kitiems dievams, jis nusigręš ir su jumis griežtai elgsis. Jums padarys galą, nepaisydamas viso jums padaryto gero“. 21 O žmonės Jozuei atsakė: „Ne! Mes norime tarnauti VIEŠPAČIUI!“ 22 Tada Jozuė tarė žmonėms: „Esate liudytojai patys prieš save, kad pasirinkote tarnauti VIEŠPAČIUI“. O jie tarė: „Taip, esame liudytojai!“ – 23 „Atsikratykite tad svetimų dievų, esančių tarp jūsų, – Jozuė tarė, – ir palenkite savo širdį į VIEŠPATĮ, Izraelio Dievą“. 24 Žmonės Jozuei sakė: „VIEŠPAČIUI, savo Dievui, tarnausime ir jo balso klausysime“.

25 Taigi tą dieną Šecheme Jozuė sudarė sandorą su žmonėmis ir davė jiems įstatus ir įsakus. 26 Visus tuos žodžius Jozuė užrašė Dievo Mokymo knygoje. Paėmęs didelį akmenį, pastatė jį po ąžuolu, esančiu šventoje VIEŠPATIES vietoje. 27 O visiems žmonėms Jozuė paaiškino: „Štai šis akmuo bus liudytojas prieš mus, nes jis girdėjo visus žodžius, kuriuos VIEŠPATS mums pasakė, jis bus liudytojas prieš jus, jei nesielgsite ištikimai su savo Dievu“. 28 Tada Jozuė paleido žmones eiti į savo paveldą.

Jozuės mirtis

29 Po šių įvykių VIEŠPATIES tarnas Nuno sūnus Jozuė mirė, turėdamas šimtą dešimt metų.

  
Išnašos:
4.Joz 24,12: ... širšes: žr. Iš 23,28 paaiškinimą.
1Joz 24,1-24,28: Atnaujindamas Sandorą Šecheme, Jozuė įvykdo Mozės nurodymus. Visas Izraelis, Jozuei vadovaujant, ištikimai tarnauja Viešpačiui.
2Joz 24,1: ... į Šechem{ą}: šiuolaikinis Tell Balata. Šechemas buvo svarbus Izraelio religinis ir politinis centras. Būdinga, kad šis miestas buvo vienas iš keleto didesnių Kanaano miestų, kurių izraeliečiai nesunaikino. Atrodo, kad jis buvo prijungtas prie Izraelio taikiu būdu. Ankstyvasis Izraelis buvo iš pradžių skirtingų giminių ir žmonių grupių lyga.
3Joz 24,2: ... {Eufrato} upės: hebrajiškajame tekste nerašoma anapus Eufrato upės, rašoma tik anapus Upės.
5Joz 24,14: Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo ... : Abraomo ir Saros protėviai buvo politeistai.
6Joz 24,19: Jūs gal nepajėgsite ... : Ištikimybė Dievo tarnybai nėra lengvas dalykas, todėl ryžtantis tokiai šventai pareigai reikia turėti galvoje žmogaus trapumą.
7Joz 24,32: Juozapo kaulai ... : Juozapo mumija (žr. Pr 50,25-26), izraeliečių parnešta iš Egipto (žr. Iš 13,19), buvo palaidota senajame Šecheme, arti ribos tarp Efraimo ir Manaso – dviejų Juozapo sūnų giminių paveldo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 24