BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 20

 Jozuės knyga
  
 Prieglaudos miestai
  
Joz 20

1 [i1]Tada VIEŠPATS tarė Jozuei: 2 „Sakyk izraeliečiams: 'Pasirinkite prieglaudos miestus, apie kuriuos esu jums kalbėjęs per Mozę, 3 kad žudikas, užmušęs žmogų per neapsižiūrėjimą ir netyčiomis, galėtų tenai pabėgti. Jie bus jums prieglauda nuo keršytojo už kraują.[i2] 4 Žudikas turės bėgti į vieną šių miestų ir, sustojęs prie įėjimo į miesto vartus,[i3] pareikšti savo bylą to miesto seniūnams. Tada jie turės įleisti bėglį į miestą ir duoti jam vietą pas juos gyventi. 5 Nors keršytojas už kraują jį atsivytų, jam užmušėjo jie neišduos, nes jis netyčiomis užmušė savo artimą, su kuriuo nėra niekad buvęs priešas. 6 Užmušėjas turės gyventi tame mieste iki teismo bendrijos akivaizdoje ir pasilikti ten iki tuometinio vyriausiojo kunigo mirties. Paskui užmušėjas gali grįžti į savo namus mieste, iš kurio jis buvo išbėgęs'“.

7 Taigi jie parinko Kedešą Galilėjoje, Naftalio aukštumų dalyje, Šechemą Efraimo aukštumų dalyje ir Kirjat-Arbą, tai yra Hebroną, Judo aukštumų dalyje. 8 O anapus Jordano, į rytus nuo Jericho, jie parinko dykumoje ant Plokštumos Bezerį iš Reubeno giminės, Gileade Ramotus iš Gado giminės ir Bašane Golaną iš Manaso giminės. 9 Tie buvo parinkti miestai visiems izraeliečiams ir tarp jų gyvenantiems ateiviams, kad bet kas, užmušęs netyčia žmogų, galėtų ten pabėgti, idant nemirtų nuo keršytojo rankos už kraują, kol nebus teistas bendrijos akivaizdoje.

  
Išnašos:
1Joz 20,1-20,9: Prieglaudos miestų nuostatai yra duoti Sk 35,9-28; Įst 19,1-13 skaitiniuose. Žr. Sk 35,16-25; Įst 19,2 paaiškinimus.
2Joz 20,3: ... nuo keršytojo už kraują ... : keršytojas už kraują buvo artimiausias užmuštojo giminaitis.
3Joz 20,4: ... prie įėjimo į miesto vartus ... : miesto vartai buvo vieta, kur miesto seniūnai spręsdavo bylas. Vartai buvo svarbūs statiniai miesto gynybai ir turėjo ne sykį daugiau negu vieną aukštą su keletu kambarių.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 20