BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jokūbo laiškasSkyrius: 1

 Jokūbo laiškas
  
Jok 1

17 Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų. 18 Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos.[i3]

21 Todėl, atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. 22 Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. 27 Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra: šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.

  
Išnašos:
1Jok 1,1: Tarp kitatikių – originale diasporoje. Šis žodis (išsisklaidymas) žymėjo žydus, gyvenančius emigracijoje, tarp pagonių (žr. Ps 147,2; Jdt 5,19; Jn 7,35). Šioje vietoje kalbama apie žydų kilmės krikščionis romėnų-graikų pasaulyje.
2Jok 1,11: Keliai – gyvenimo būdas, užmačios.
3Jok 1,18: Pirmienos – pirmieji derliaus vaisiai, skirti atnašai. Čia pirmienos simboliškai reiškia žydus, kurie buvo Dievo pašaukti ir pamokyti anksčiau už kitas tautas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jokūbo laiškasSkyrius: 1