BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jokūbo laiškasSkyrius: 1

 Jokūbo laiškas
  
Jok 1

12 Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems.

Gundymai 13 Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo. 14 Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas. 15 Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį.

16 Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai! 17 Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų. 18 Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos.[i3]

  
Išnašos:
1Jok 1,1: Tarp kitatikių – originale diasporoje. Šis žodis (išsisklaidymas) žymėjo žydus, gyvenančius emigracijoje, tarp pagonių (žr. Ps 147,2; Jdt 5,19; Jn 7,35). Šioje vietoje kalbama apie žydų kilmės krikščionis romėnų-graikų pasaulyje.
2Jok 1,11: Keliai – gyvenimo būdas, užmačios.
3Jok 1,18: Pirmienos – pirmieji derliaus vaisiai, skirti atnašai. Čia pirmienos simboliškai reiškia žydus, kurie buvo Dievo pašaukti ir pamokyti anksčiau už kitas tautas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jokūbo laiškasSkyrius: 1