BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 9

 Jobo knyga
  
 Jobas atsako Bildadui
  
Job 9

1 Tada Jobas atsakė. Jis tarė:

2 „Taip, aš žinau, kad šitaip yra:

bet kaip gali žmogus būti teisus prieš Dievą?

3 [i1]Jei kas užsispirtų į teismą su juo stoti,

negalėtų atsakyti jam nė į vieną kaltinimą iš tūkstančio.

4 Jis yra išmintingos širdies, galingas savo jėga, –

kas kada nors jam priešinosi

ir išliko sveikas?

5 Jis perkelia kalnus jiems nežinant,

nuverčia juos, kai supyksta;

6 pajudina iš vietos žemę,

ir jos šulai sudreba.

7 Jis sako saulei: 'Netekėk!'

ir žvaigždėms: 'Nešvieskite!'

8 Jis vienas padėjo dangaus skliautą į vietą

ir žengia Jūros bangomis.

9 Jis padarė Grįžulo Ratus ir Šienpjovius,

Sietyną ir pietų skliauto žvaigždynus.

10 Jis nuveikia didžius darbus, –

suprasti jų neįmanoma, –

daugiau nuostabių darbų,

nei gali žmogus suskaičiuoti.

11 Štai jis praeina pro šalį,

bet aš jo nematau;

jis pražingsniuoja,

bet aš jo nepajuntu.

12 Tikėk manimi, jis atima –

ir kas gali jam uždrausti?

Niekas negali jo klausti: 'Ką tu darai?'

14 Kaip tad galiu aš jam atsakyti

ar žodžiais jam priešgyniauti?

15 Nors ir esu teisus, negaliu jam atsakyti;

aš maldaučiau savo teisėją pasigailėjimo.

16 Jeigu į jį kreipčiausi ir jis teiktųsi atsakyti,

netikiu, kad jis klausytųsi mano žodžių.

  
Išnašos:
1Job 9,3-9,28: Byloje su Jobu Kūrėjas yra stipresnis, nes nėra nei žmogiško, nei dieviško Dievo teisėjo.
2Job 9,13: ... Rahabo kariauna: Rahabas yra kūrimo pradžioje apvaldyto chaoso slibinas. Žr. Job 26,12; Ps 89,10; Iz 51,9.
3Job 9,28-9,31: Tu šiose eilutėse ženklina Dievą.
4Job 9,30-9,31: Tik Dievas gali nuplauti nuodėmę. Pats nusidėjėlis, nors ir yra bejėgis, pajunta širdies ramybę, prašydamas Dievą atleisti (žr. Ps 51). Jobas, neturėdamas nuodėmės ant savo sąžinės, irgi jaučiasi bejėgis, bet širdies ramybės pajusti negali, nes kenčia nekaltai.
5Job 9,35: ... kad šitoks nesu: Jobas negali išpažinti kaltės, kurios jis nejaučia.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 9