BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jobo knygaSkyrius: 8

 Jobo knyga
  
 Pirmoji Bildado kalba
  
Job 8

1 [i1]Tada Bildadas Šuhietis atsakė, tardamas:

2 „Kaip ilgai dar tu taip kalbėsi?

Žodžiai iš tavo burnos tarsi smarki vėtra!

3 Argi Dievas iškraipys teisėtvarką?

Argi Visagalis iškraipys teisumą?

4 Kai tavo vaikai jam nusidėjo,

jis atlygino jiems už jų kaltę.

5 [i2]Kai tu ieškosi Dievo

ir Visagalį maldausi,

6 jeigu esi be priekaištų ir doras, –

tuomet jis tikrai tavimi pasirūpins

ir atstatys teisėtą tavo namų židinį.

7 Tavo pirmykštė būklė atrodys kaip niekas,

nes ateityje tu labai praturtėsi.

8 Paklausk senąją kartą

ir apsvarstyk protėvių patirtį.

9 Juk mes patys lyg tik vakar užgimę

ir nieko nežinome.

Mūsų dienos žemėje tik šešėlis!

10 Argi jie tavęs nepamokys, tau nepapasakos

ir netars žodžių iš grynos širdies?

11 [i3]Argi papirusas gali augti ten,

kur nėra pelkių?

Argi nendrės gali žaliuoti ten,

kur nėra vandens?

12 Būdamos žalios ir dar nekirstos,

jos vysta greičiau už kitus augalus.

13 Toksai likimas visų,

kurie užmiršta Dievą;

bedievio žmogaus viltis virsta niekais.

14 Tik voratinklio siūlelis yra jo viltis,

voratinklis jo pasitikėjimas.

15 Remsis savo namais, bet jie nepalaikys;

laikysis į juos įsikibęs, bet jie neišliks.

16 Nedorėlis klesti saulėje,

jo atžalos dygsta visame sode.

17 Jo šaknys apsiveja aplink akmenų krūvą,

jis gyvena tarp akmenų.

18 Kai jis išraunamas iš savo vietos,

ji pažinti jo nenori ir sako:

'Niekad nesu tavęs mačiusi!'

19 Tikėk manimi, toks yra jo kelio džiaugsmas,

juk dar kiti iš žemės išaugs.

20 Tikėk manimi, Dievas nei atmes doro žmogaus,

nei išties rankos nedorėliams.

21 Vis dėlto juoko vėl bus pilna tavo burna,

ir džiugesio šauksmų tavo lūpos.

22 Tavo priešai bus apvilkti gėda,

nedorėlių palapinė pradings“.

  
Išnašos:
1Job 8,1-8,4: Svarstymai paaštrėja. Bildadas duoda suprasti, kad Jobas kaltina Dievą teisėtvarkos iškraipymu. Be to, jis daro užuominą, kad Jobas kenčia už savo vaikų kaltę. Vaikų kaltė, anot Bildado, gali sunaikinti klaną, kuriam jie priklauso.
2Job 8,5-8,10: Bildadas teigia, kad Jobas būtų sugrąžintas į savo pirmykštę būklę, jeigu maldautų –prisipažintų nusidėjęs ir būtų doras. Toks buvo įprastinis protėvių mokymas.
3Job 8,11-8,22: Bildadas vartoja augalų įvaizdį nedorėliui aprašyti ir Jobui laiduoja, kad Dievas doro žmogaus
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jobo knygaSkyrius: 8