BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Joelio knygaSkyrius: 2

 Joelio knyga
  
Jl 2

Šaukimas atgailauti

12 „Tačiau net dabar, – tai VIEŠPATIES žodis, –

grįžkite pas mane visa savo širdimi, –

pasninku, verksmu ir raudojimu, –

13 perplėškite sau širdį,

o ne drabužius“.

Grįžkite pas VIEŠPATĮ, savo Dievą,

nes jis maloningas ir gailestingas,

kantrus ir kupinas gerumo,

pasiruošęs atleisti, o ne bausti.

14 Kas žino, kad jis vėl neatleis

ir neatsiųs palaiminimo –

grūdų atnašų ir liejamųjų aukų

VIEŠPAČIUI, jūsų Dievui?

15 Pūskite ragą Zione,

paskelbkite pasninką,

sušaukite iškilmei bendriją!

16 Sutelkite tautą,

paaiškinkite susirinkimui,

sukvieskite senelius,

surinkite mažutėlius,

net žindomus kūdikius.

Jaunikis tepalieka savo kambarį

ir jaunoji – savo pavėsinę.

17 Tarp prieangio ir aukuro

teverkia kunigai,[i1] VIEŠPATIES tarnai.

Tesako: „Pasigailėk, VIEŠPATIE, savo tautos,

nepadaryk savo paveldo pajuoka,

priežodžiu tautoms.

Kodėl tautos turėtų sakyti:

'Kur yra jų Dievas?'“

2. Viešpats išklauso maldos

18 Tuomet VIEŠPATS pajuto pavydą dėl savo krašto

ir pasigailėjo savo tautos.

  
Išnašos:
1Jl 2,17: Kunigai stovėdavo lauke tarp deginamųjų aukų aukuro ir Šventyklos pastato, atsigręžę į Šventyklos pusę, kad žiūrėtų į Dievą, esantį Šventų Šventojoje.
2Jl 2,20: Kariauną iš šiaurės: skėriai palyginami su priešų kariuomene, kuri paprastai užpuldavo iš šiaurės. Žr. Jer 1,14-15; 4,6; Ez 26,7; 38,6.15. Joelis skėrių spiečius palygina ir su tauta. Žr. Jl 1,6.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Joelio knygaSkyrius: 2