BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 2

 Jeremijo knyga
  
Jer 2

Neištikimoji tauta

1 Man atėjo VIEŠPATIES žodis:[i1]

2 „Eik ir paskelbk Jeruzalei taip, kad ji išgirstų:

'Tai VIEŠPATS pasakė:

aš atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę,[i2]

kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtine,

sekdama paskui mane per dykumą, nesėjamą žemę.

3 Šventa VIEŠPATIES nuosavybė buvo Izraelis,

jo pjūties pirmasis derlius.[i3]

Ryjantieji jį užsitraukia kaltę,

nelaimė juos ištinka, – tai VIEŠPATIES žodis'“.

7 Kai atvedžiau jus į sodų kraštą,

kad mistumėte jo vaisių gausa,

jūs įžengėte ir suteršėte mano kraštą,

mano nuosavybę padarėte pasibjaurėtiną.

8 Kunigai neklausė: 'Kur yra VIEŠPATS?'

Įstatymo aiškintojai[i4] manęs nepaisė,

ganytojai[i5] maištavo prieš mane.

Pranašai kalbėjo Baalo vardu

ir vaikėsi bejėgius stabus.

12 Išsigąskite dėlei to, dangūs,

drebėkite iš siaubo, – tai VIEŠPATIES žodis!

13 Nes manoji tauta nusikalto dvigubai:

mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko

ir išsikasė vandens talpyklas –

kiauras talpyklas, nelaikančias vandens“.

  
Išnašos:
1Jer 2,1: Galimas dalykas, kad šie skaitiniai apima pačią Jeremijo pranašiškos tarnybos pradžią. Sandoros santykis su Dievu, išreikštas moterystės įvaizdžiu, būdavo dažnai nutraukiamas. Izraelis čia vaizduojamas kaip neištikima žmona, neverta susitaikymo su Dievu (žr. Jer 3,1-5).
2Jer 2,2: Jaunystės meilė: hebrajiškai hesed – žodis su daugeliu atspalvių. Paprastai ženklina Dievo malonę arba atsidavimą savo tautai ir žmonių atsidavimą artimui. Šiame tekste žodį jaunystės meilė sąlygoja moterystės įvaizdis, kuriuo aprašomas Sandoros santykis tarp Dievo ir Izraelio. Dykumoje Izraelis gyveno jaunystės meile, ji buvo dėkinga, ištikima ir Dievą mylinti nuotaka.
3Jer 2,3: Pirmasis derlius: ypatingos atnašos Dievui – šventas dalykas, nes priklauso Dievui kaip jo nuosavybė. Žr. Kun 22,1.
4Jer 2,8: Įstatymo aiškintojai: kunigai.
5Jer 2,8: Ganytojai: karaliai ir didžiūnai.
6Jer 2,10: Kitimai: finikiečių nausėdija Kipro saloje. Kedaras: klajoklių arabų giminė Sirijos dykumoje. Kitimai ir Kedaras vaizduoja tuometinius Vakarus ir Rytus.
7Jer 2,14: Gimęs vergijoje: amžinas vergas, skirtingas nuo vergo, tapusio vergu dėl skolos, kuris atgaudavo laisvę po šešerių metų. Žr. Iš 21,2.
8Jer 2,16: Nofas: Memfis – žemutinio Egipto sostinė. Tahpanhės{as}: pasienio miestas rytinėje Nilo deltos srityje. Skusti viršugalvį: Egiptas apiplėšė Judo karalystę.
9Jer 2,18: Egiptas ir Asirija buvo įtakingos imperijos ne tik Palestinoje, bet ir visame Artimųjų Rytų pasaulyje. Judo karalystėje varžėsi ir grūmėsi dvi politinės grupuotės: viena šliejosi prie Egipto, o kita – prie Asirijos. Jeremijas abi grupuotes pasmerkia, nes politinės sąjungos vedė į nutolimą nuo Sandoros su Dievu.
10Jer 2,20: ... kaip kekšė tysojai: stabų garbinimą pranašas sulygina su apeiginiu paleistuvavimu Baalo alkuose. Izraelis vaizduojamas kaip Dievo nuotaka.
11Jer 2,23: Slėnis
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 2