BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jeremijo knygaSkyrius: 1

 Jeremijo knyga
  
Jer 1

1  Žodžiai Hilkijo sūnaus Jeremijo,[i1] iš kunigų šeimos Anatote, Benjamino žemėje.

A. PRANAŠO ŽODŽIAI IŠ DIEVO SU PASAKOJIMAIS APIE PATĮ PRANAŠĄ/1. Pranašavimai karaliaus Jošijo dienomis

Jeremijo pašaukimas būti pranašu

4 Man atėjo VIEŠPATIES žodis:

5 „Dar prieš sukurdamas įsčiose,[i2] tave aš pažinau,

dar prieš gimimą tave aš pašventinau, –

pranašu tautoms tave aš paskyriau“.

6 „Ai ai ai, Viešpatie DIEVE! – sudejavau, –

Štai aš nemoku kalbėti! Esu tik vaikas!“[i3]

7 Bet VIEŠPATS man atsakė:

„Nesakyk: 'Esu tik vaikas!'

Kur tik tave siųsiu, tu eisi,

ką tik tau liepsiu, – kalbėsi!

8 Nebijok nieko, nes aš esu su tavimi

ir tave apsaugosiu, – VIEŠPATIES žodis“.

9 Tuomet VIEŠPATS ištiesė savo ranką ir

palytėjo mano lūpas, tardamas:

„Štai aš dedu savo žodžius į tavo lūpas!

10 Įsidėmėk! Šią dieną tave paskiriu

tautų ir karalysčių prievaizdu,

kad išrautum ir nugriautum,

sunaikintum ir nuverstum,

atstatytum ir atsodintum“.

  
Išnašos:
1Jer 1,1: Jeremija, hebrajiškai Jirmejahu, reiškia Viešpats {Jahvė} išaukština. Žodžiai šiame kontekste reiškia Jeremijo istorija. Anatonas – miestelis, Jeremijo gimtinė, apie 6 km į šiauryčius nuo Jaruzalės, į kurią Saliamonas buvo ištrėmęs kunigą Abjatarą (žr. 1 Kar 2,26-27). Labai galimas dalykas, kad Jeremijas buvo iš kunigiškosios Abjataro giminės.
2Jer 1,5: Jeremijas dar negimęs buvo Dievo paskirtas pranašo tarnybai (žr. Iz 49,1.5; Lk 1,15; Gal 1,15-16). Pažinau, pašventinau, paskyriau: Dievas pažino Jeremiją, – jį mylėjo ir išsirinko būti savo pranašu. Tautos: Judo karalystės kaimynai – pagonių tautosir didžiosios Asirijos, Babilonijos, Egipto imperijos, turinčios glaudų ryšį su Judo karalystės likimu.
3Jer 1,6: Esu tik vaikas: Jeremijo jaunystė (jis dar neturėjo dvidešimties metų) neturi būti kliūtis pranašo užduočiai. Dievas leis nugalėti jo trūkumus.
4Jer 1,11: Budrusis medis: migdolo medžiui būdinga pavasarį pirmajam iš medžių sužydėti. Tarsi jis nebūtų žiemą miegojęs. Henrajiškasis vardas sudaro žodžių žaismą: šaged – migdolo medis ir šoged – aš budžiu.
5Jer 1,13: Verdantis katilas… iš šiaurės: priešų invazijos įvaizdis. Asirai ir babiloniečiai galėjo užpulti Palestiną tik iš šiaurės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jeremijo knygaSkyrius: 1