BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 52

 Izaijo knyga
  
Iz 52

Tedžiūgauja Zionas

1 Atsibusk, atsibusk!

Apsivilk savąja stiprybe, Zione!

Vilkis savosios šlovės drabužiais,

Jeruzale, šventasis mieste,

nes neapipjaustytieji ir netyrieji

nebemindžios daugiau tavęs!

2 Nusipurtyk nuo savęs dulkes,

sėskis į savąjį sostą, Jeruzale!

Nusimesk grandinę nuo kaklo,

belaisve tu, Ziono dukra!

3 Nes VIEŠPATS sako taip:

„Ne už kainą buvote parduoti

ir ne už pinigus būsite atpirkti“.

4 Šitaip Viešpats DIEVAS kalba:

„Kadaise manoji tauta išėjo į Egiptą,

kad ten gyventų kaip svetimšaliai.

Asirija apiplėšė juos,

nieko už tai neduodama.

5 O dabar, ką aš turiu daryti?“ –

žodis VIEŠPATIES.

„Manoji tauta buvo pagrobta už nieką,

o jų engėjai staugia iš džiaugsmo...“ –

žodis VIEŠPATIES.

„...Mano vardas užgauliojamas kasdien be paliovos.

6 Todėl manoji tauta patirs mano šlovę tą dieną,

nes aš Tas – Viešpats, kurs tai sako. Štai aš esu!“

7 O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, –

to, kuris ateina su linksmąja žinia,

skelbdamas ramybę, nešdamas gerąją naujieną,

garsindamas išganymą, sakydamas Zionui:[i1]

„Viešpatauja tavo Dievas!“

8 Klausykis! Tavo sargybiniai šaukia,

džiūgauja drauge,

nes jie mato savo pačių akimis

VIEŠPATĮ, grįžtantį į Zioną.

9 Drauge pratrūkite džiaugsmo

giesme, Jeruzalės griuvėsiai,

nes VIEŠPATS paguodė savo tautą,

atpirko Jeruzalę.

10 VIEŠPATS iškėlė savo šventąją ranką

visų tautų akyse.

Visi žemės pakraščiai išvys

mūsų Dievo išganymą.

11 Išeikite, išeikite!

Palikite tą vietą, nelieskite nieko nešvaraus!

Lauk iš ten![i2]

Jūs, kurie nešate VIEŠPATIES rykus,[i3]

išlikite švarūs!

12 Tačiau neskubėkite eidami,

neišeikite kaip bėgliai,

nes VIEŠPATS eina jūsų priešakyje,

o jūsų užnugaris yra Izraelio Dievas.

Viešpaties Tarno kančia ir pergalė

13 [i4]„Iš tikrųjų mano tarnui seksis,

jis bus aukštai iškeltas ir didžiai išaukštintas.

14 Kaip daugelis juo baisėjosi, –

jo išvaizda buvo nežmoniškai sudarkyta,

o jo pavidalas nebepanašus į žmogų, –

15 taip jis nustebins daugelį tautų,

dėl jo karaliai stovės netekę žado.

Jie išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta,

suvoks, ko niekad nebuvo girdėję“.

  
Išnašos:
1Iz 52,7-52,10: Dievas parveda savo tautą iš Babilono į Zioną – Jeruzalę. Ant nugriautų miesto mūrų sargybiniai džiūgauja. Žr. Rom 10,15.
2Iz 52,11: ... iš ten
3Iz 52,11: Viešpaties rykus: Nebukadnezaro pagrobtuosius Šventyklos indus kunigai neša iš tremties atgal į Jeruzalę. Žr. Ezd l,7.
4Iz 52,13-53,12: Ketvirtoji Viešpaties Tarno giesmė. Nuostabiai aprašomas nekaltas Tarnas, kuris savo kančia atlygina už savo tautos nuodėmes ir išvaduoja nuo bausmės. Ši Tarno giesmė – pranašystė tobulai išsipildė Jėzuje Kristuje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 52