BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 42

 Izaijo knyga
  
Iz 42

Viešpaties tarnas

1 „Štai mano tarnas,[i1] kurį aš remiu, –

mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.

Apgaubiau jį savo dvasia,

kad neštų tautoms teisingumą.

2 Ne šauksmu ar pakeltu balsu, –

gatvėje nesigirdės jo balso.

3 Net palaužtos nendrės nelauš

nei blėstančio dagčio negesins.

Jis tikrą neš teisingumą.[i2]

4 Nepails ir nevilčiai nepasiduos,

teisingumą kurdamas žemėje.

Jo mokymo lauks tolimosios salos“.[i3]

5 Šitaip kalba Dievas, VIEŠPATS,

kuris sukūrė ir išskleidė dangų,

patiesė žemę su visais pasėliais,

žmonėms joje duoda gyvybę

ir dvasią joje gyvenantiems:

6 „Aš, VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,

paėmiau tave už rankos.

Aš sukūriau tave ir padariau tave

Tautos sandora, Tautų šviesa,

7 kad neregių akis atvertum,

belaisvius iš kalėjimo išvestum,

sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.

  
Išnašos:
1Iz 42,1-42,4: Ši yra pirmoji Viešpaties Tarno giesmė. Be šitos, yra dar trys giesmės – pranašystės apie Viešpaties Tarną Antrojo Izaijo knygoje: Iz 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53,12. Ką turėjo mintyje pranašas, kurį įprasta vadinti Antruoju Izaiju? Istorinį Izraelį, idealųjį Izraelį, vieną ar kitą istorinį Senojo Testamento asmenį, gyvenusį prieš pranašo laikotarpį ar dar ateisiantį, Mesiją? Naujasis Testamentas ir krikščioniškasis tikėjimo kraitis įžvelgė šių pranašysčių išsipildymą Jėzuje Kristuje.
2Iz 42,3: Užuomina į Mesijo gailestingumą.
3Iz 42,4: Tolimosios salos: Viduržemio jūros kraštai. Senajame Testamente dažnai taip vadinami pagonių kraštai į vakarus nuo Palestinos.
4Iz 42,11: Kedaras: žr. Iz 21,16 paaiškinimą. Sela: Edomo sostinė Petra.
5Iz 42,19-42,20: Viešpats savąją tautą – Izraelį vadina savo tarnu ir priekaištauja jam dėl netikėjimo.
6Iz 42,22: ... tauta: Izraelis Babilono tremtyje.
7Iz 42,22: ... tauta: Izraelis Babilono tremtyje.
8Iz 42,24: Plėšikai: asirai ir babiloniečiai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 42