BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Habakuko knygaSkyrius: 1

 Habakuko knyga
  
 A. DIEVO IR PRANAŠO POKALBIS
  
Hab 1

Pranašas skundžiasi Dievui

2 [i1]Kaip ilgai šauksiu, VIEŠPATIE,

ir tu manęs neišgirsi?

Arba rėksiu: „Smurtas!“ –

ir tu manęs negelbėsi?

3 Kodėl rodai man nusikaltimus

ir žiūri į vargą?

Mane puola ir prievartauja;

vaidai kyla, barniai nesiliauja.

  
Išnašos:
1Hab 1,2-1,4: Pranašo skundas dėl Judo karalystės visuomeninių ydų. Panašiai kaip Amosas, Izaijas ir Jeremijas, Habakukas pasmerkia savo laikotarpio nusikaltimus artimui.
2Hab 1,5: Dievas atsako į pranašo skundą, nurodydamas, kad kaldėjų imperija yra jo istorinis įrankis savo tautai bausti.
3Hab 1,5: Pasižvalgykite po tautas ... įsidėmėkite: Nebukadnezarui nugalėjus Egiptą 605 m. prieš Kristų, buvo aišku, kad kaldėjai nori valdyti visus Artimųjų Rytų kraštus.
4Hab 1,8: ... už vilkus vakare: atrodo, kad buvo manoma, jog vilkas yra aršesnis ir pavojingesnis vakaro metu, kai leidžiasi ieškoti grobio (žr. Jer 5,6; Sof 3,3).
5Hab 1,11: ... pasikeičia kaip vėjas: užkariavimai Artimuosiuose Rytuose dažniausiai būdavo užpuolimai paimti duoklei. Paprastai asirai ir kaldėjai pasitenkindavo pasodinę į sostą sau patikimą ir pavaldų karalių. Nusižengia ir nusikalsta
6Hab 1,12-2,1: Atrodo, kad šis antrasis skundas yra dėl kaldėjų ir jų nuožmaus žiaurumo. Tačiau jis gali būti ir pirmojo skundo dėl nedorų Judo gyventojų tęsinys.
7Hab 1,12: ... tu, Uola: senas Dievo titulas, pabrėžiantis Viešpaties galybę (žr. Ps 18,32).
8Hab 1,15: ... priešas: turbūt Judo karalystės nedorėliai su karaliumi Jehojakimu, galingojo Egipto faraono Neko’o sąjungininku. Pranašas pasmerkia nuniokojimą, kurį atnešė Jehojakimo ir Neko’o bendravimas.
9Hab 1,16: ... aukoja atnašas savo tinklui: nedorėlis valdovas vaizduojamas gaudantis žmones tinklu. Užuomina į karo priemonių garbinimą kruvinomis aukomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 1

Habakuko knygaSkyrius: 2

 Habakuko knyga
  
Hab 2

Dievas antrąkart atsako pranašui

2 Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:

– Užrašyk regėjimą,

įrėžk taip aiškiai į lenteles,

kad ir bėgikas jį perskaitytų.

3 Paskirtu laiku išsipildys regėjimas,

dabar jis skuba prie galo ir nemeluoja.

Jei atrodo, kad jis gaišuoja, lauk;

tikrai jis išsipildys, nesuvėluos.

4 Pasižiūrėk į puikuolį!

Jo dvasia nėra dora;

o teisus žmogus[i1] gyvena savo tikėjimu.

  
Išnašos:
1Hab 2,4: ... teisus žmogus gyvena savo tikėjimu: čia tikėjimas, kuris leidžia doram žmogui išlikti ateinančios katastrofos metu, yra ir pasitikėjimas Dievo teisumu, ir kantrybė laukiant jo įgyvendinimo. Apaštalas Paulius cituoja šiuos žodžius (Rom 1,7; Gal 3;11; žr. Žyd 10,38) garantuoti tiesai, kad žmogus gauna nuteisinimą ir antgamtinį gyvenimą per tikėjimą Kristumi.
2Hab 2,11-2,12: Rūmai, pastatyti žudynių ir išnaudojimo kaina, šaukiasi keršto savo statytojams. Šis tekstas yra tipiškas pranašų protestas prieš visuomeninius nusikaltimus Judo ir Izraelio karalystėse.
3Hab 2,13: ... žmonės triūsia ugniai pamaitinti: ką žmonės pastato, priešindamiesi Dievo valiai, sunaikina liepsnos.
4Hab 2,17: Smurto veiksmai, padaryti Libanui: Libano kedrų miškų nuniokojimas, statant prabangius užkariautojų rūmus. Žr. Iz 14,8; 37,24.
5Hab 2,17: Žvėrių išnaikinimas: laukinių gyvulių išnaikinimas dažnomis ir žiauriomis tų pačių užkariautojų medžioklėmis. Žr. Bar 3,16.
6Hab 2,18-2,20: Stabų garbinimas vaizduojamas kaip kvailystė, sugretinant žmogaus padarytus atvaizdus ir vieno tikrojo Dievo didingą šlovę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 2