BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Habakuko knygaSkyrius: 1

 Habakuko knyga
  
 A. DIEVO IR PRANAŠO POKALBIS
  
Hab 1

Pranašas vėl skundžiasi

12 [i6]Argi tu nesi nuo amžinybės,

VIEŠPATIE, mano Dieve, mano Šventasis?

Tu esi nemirtingas!

Tu, VIEŠPATIE, paskyrei juos teisti;

tu, Uola,[i7] paruošei juos bausti.

13 Tavo akys per šventos

žvelgti į pikta,

tu negali žiūrėti į nusikaltimus.

Kodėl tad žiūri į klastūnus ir tyli,

kai nedorėliai teisesnius už save ryja?

14 Kaip jūros žuvis padarei žmones,

tarsi šliužus, neturinčius valdovo.

15 Ištraukia priešas[i8] juos visus kabliu,

išvelka savo tinklu,

susemia juos savo bradiniu,

16 todėl linksminasi ir džiūgauja,

aukoja atnašas savo tinklui[i9]

ir degina smilkalus savo bradiniui,

nes jais pagausino savo davinį,

ir valgis riebus.

17 Argi taip jie ir toliau tuštins savo tinklą,

žudydami tautas be pasigailėjimo?

  
Išnašos:
1Hab 1,2-1,4: Pranašo skundas dėl Judo karalystės visuomeninių ydų. Panašiai kaip Amosas, Izaijas ir Jeremijas, Habakukas pasmerkia savo laikotarpio nusikaltimus artimui.
2Hab 1,5: Dievas atsako į pranašo skundą, nurodydamas, kad kaldėjų imperija yra jo istorinis įrankis savo tautai bausti.
3Hab 1,5: Pasižvalgykite po tautas ... įsidėmėkite: Nebukadnezarui nugalėjus Egiptą 605 m. prieš Kristų, buvo aišku, kad kaldėjai nori valdyti visus Artimųjų Rytų kraštus.
4Hab 1,8: ... už vilkus vakare: atrodo, kad buvo manoma, jog vilkas yra aršesnis ir pavojingesnis vakaro metu, kai leidžiasi ieškoti grobio (žr. Jer 5,6; Sof 3,3).
5Hab 1,11: ... pasikeičia kaip vėjas: užkariavimai Artimuosiuose Rytuose dažniausiai būdavo užpuolimai paimti duoklei. Paprastai asirai ir kaldėjai pasitenkindavo pasodinę į sostą sau patikimą ir pavaldų karalių. Nusižengia ir nusikalsta
6Hab 1,12-2,1: Atrodo, kad šis antrasis skundas yra dėl kaldėjų ir jų nuožmaus žiaurumo. Tačiau jis gali būti ir pirmojo skundo dėl nedorų Judo gyventojų tęsinys.
7Hab 1,12: ... tu, Uola: senas Dievo titulas, pabrėžiantis Viešpaties galybę (žr. Ps 18,32).
8Hab 1,15: ... priešas: turbūt Judo karalystės nedorėliai su karaliumi Jehojakimu, galingojo Egipto faraono Neko’o sąjungininku. Pranašas pasmerkia nuniokojimą, kurį atnešė Jehojakimo ir Neko’o bendravimas.
9Hab 1,16: ... aukoja atnašas savo tinklui: nedorėlis valdovas vaizduojamas gaudantis žmones tinklu. Užuomina į karo priemonių garbinimą kruvinomis aukomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 1

Habakuko knygaSkyrius: 2

 Habakuko knyga
  
Hab 2

1 Stovėsiu savo sargybos vietoje,

atsistosiu ant pylimo;

lauksiu, kad išgirsčiau, ką jis man sakys,

koks bus jo atsakymas į mano skundą.

Dievas antrąkart atsako pranašui

2 Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:

– Užrašyk regėjimą,

įrėžk taip aiškiai į lenteles,

kad ir bėgikas jį perskaitytų.

3 Paskirtu laiku išsipildys regėjimas,

dabar jis skuba prie galo ir nemeluoja.

Jei atrodo, kad jis gaišuoja, lauk;

tikrai jis išsipildys, nesuvėluos.

4 Pasižiūrėk į puikuolį!

Jo dvasia nėra dora;

o teisus žmogus[i1] gyvena savo tikėjimu.

  
Išnašos:
1Hab 2,4: ... teisus žmogus gyvena savo tikėjimu: čia tikėjimas, kuris leidžia doram žmogui išlikti ateinančios katastrofos metu, yra ir pasitikėjimas Dievo teisumu, ir kantrybė laukiant jo įgyvendinimo. Apaštalas Paulius cituoja šiuos žodžius (Rom 1,7; Gal 3;11; žr. Žyd 10,38) garantuoti tiesai, kad žmogus gauna nuteisinimą ir antgamtinį gyvenimą per tikėjimą Kristumi.
2Hab 2,11-2,12: Rūmai, pastatyti žudynių ir išnaudojimo kaina, šaukiasi keršto savo statytojams. Šis tekstas yra tipiškas pranašų protestas prieš visuomeninius nusikaltimus Judo ir Izraelio karalystėse.
3Hab 2,13: ... žmonės triūsia ugniai pamaitinti: ką žmonės pastato, priešindamiesi Dievo valiai, sunaikina liepsnos.
4Hab 2,17: Smurto veiksmai, padaryti Libanui: Libano kedrų miškų nuniokojimas, statant prabangius užkariautojų rūmus. Žr. Iz 14,8; 37,24.
5Hab 2,17: Žvėrių išnaikinimas: laukinių gyvulių išnaikinimas dažnomis ir žiauriomis tų pačių užkariautojų medžioklėmis. Žr. Bar 3,16.
6Hab 2,18-2,20: Stabų garbinimas vaizduojamas kaip kvailystė, sugretinant žmogaus padarytus atvaizdus ir vieno tikrojo Dievo didingą šlovę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 2