BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 3

8 O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų 9 ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. 10 Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti,[i4] 11 kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.

Veržimasis į tobulumą

12 Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.[i5] 13 Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, 14 į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje.[i6]

  
Išnašos:
1Fil 3,2: Apsipjaustėlių, arba susipjaustėlių: apaštalas su ironija kalba apie žydžiuojančių krikščionių reikalaujamą apipjaustymą kaip beprasmišką susižalojimą.
2Fil 3,3-3,4: Pasitikėjimas kūnu – pasitikėjimas apipjaustymu ir kitų išorinių ST nuostatų vykdymu.
3Fil 3,5: Plg. Apd 23,6; 26,5.
4Fil 3,10: Plg. Rom 6,3-7.
5Fil 3,12: Paulius turi galvoje savo netikėtą atsivertimą kelionės į Damaską metu (žr. Apd 9,3-6).
6Fil 3,14: Plg. 1 Kor 9,24; 2 Tim 4,7.
7Fil 3,15: Tobuli – tikri krikščionys (plg. 1 Kor 2,6), nors dar nepasiekę asmeninio tobulumo, kaip ką tik pasakyta 12-14 eil.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3