BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 3

3 [i2]Tikrieji apipjaustytieji esame mes, kurie tarnaujame Dievui jo Dvasia, didžiuojamės Kristumi Jėzumi ir pasitikime ne kūnu. 4 O juk aš galėčiau pasitikėti ir kūnu! Jei kas nors tariasi galįs pasitikėti kūnu, tai aš pirmutinis, 5 aštuntą dieną apipjaustytas, kilęs iš Izraelio tautos, Benjamino genties, žydas iš žydų, įstatymo tiksliai besilaikantis fariziejus,[i3] 6 uolus Bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą.

Posūkis apaštalo gyvenime

7 Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. 8 O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų

  
Išnašos:
1Fil 3,2: Apsipjaustėlių, arba susipjaustėlių: apaštalas su ironija kalba apie žydžiuojančių krikščionių reikalaujamą apipjaustymą kaip beprasmišką susižalojimą.
2Fil 3,3-3,4: Pasitikėjimas kūnu – pasitikėjimas apipjaustymu ir kitų išorinių ST nuostatų vykdymu.
3Fil 3,5: Plg. Apd 23,6; 26,5.
4Fil 3,10: Plg. Rom 6,3-7.
5Fil 3,12: Paulius turi galvoje savo netikėtą atsivertimą kelionės į Damaską metu (žr. Apd 9,3-6).
6Fil 3,14: Plg. 1 Kor 9,24; 2 Tim 4,7.
7Fil 3,15: Tobuli – tikri krikščionys (plg. 1 Kor 2,6), nors dar nepasiekę asmeninio tobulumo, kaip ką tik pasakyta 12-14 eil.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 3