BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 41

 Ezekielio knyga
  
Ez 41

Šventyklos Šventoji

1 Tuomet jis privedė mane prie Šventosios ir pamatavo šulus, – jų storumas viename ir kitame šone buvo šešios uolektys. 2 Įėjimo anga buvo dešimties uolekčių, o įėjimo angos šoninės sienos buvo penkių uolekčių viename ir kitame šone. Jis pamatavo Šventosios ilgį – keturiasdešimt uolekčių – ir jos plotį – dvidešimt uolekčių.

Šventyklos Šventųjų Šventoji

3 Įėjęs į {Šventųjų Šventosios} vidų, jis pamatavo įėjimo angos šulus – dvi uolektys, įėjimo angos platumą – šešios uolektys ir įėjimo angos šonines sienas – septynios uolektys. 4 Jis pamatavo ir kambario už Šventosios ilgumą dvidešimčia uolekčių ir platumą dvidešimčia uolekčių. Ir tarė man: „Tai Šventųjų Šventoji“.

Šoniniai Šventyklos kambariai

5 Tuomet jis pamatavo Šventyklos sieną, – ji buvo šešių uolekčių storumo, – ir visur aplink Šventyklą esančių šoninių kambarių platumą – keturios uolektys. 6 Šoniniai kambariai buvo vienas ant kito trijuose aukštuose, po trisdešimt kiekviename aukšte. Visur aplinkui Šventyklos sieną buvo iškyšuliai šoniniams kambariams pritvirtinti, kad jie nesiremtų į Šventyklos sieną. 7 Takas į šoninius kambarius aukštuose buvo skirtingo platumo, nes jų sąranga turėjo laiptus aplink visą Šventyklą. Todėl šoninių kambarių sąranga platėjo nuo aukšto į aukštą. Nuo žemiausio aukšto buvo kopiama į aukščiausią per vidurinį aukštą.

8 Pastebėjau, kad Šventykla turėjo visur aplinkui grįstą pakylą – šoninių kambarių pamatus, – jie buvo vienos šešių uolekčių nendrės aukštumo. 9 Išorinės šoninių kambarių sienos storumas buvo penkių uolekčių, o tarpas tarp Šventyklos šoninių kambarių 10 ir tarp kiemo kambarių turėjo dvidešimties uolekčių platumą aplinkui visą šventyklą. 11 Šoniniai kambariai buvo atgręžti į atvirą vietą, vienos durys šiaurės šone, o kitos durys pietų šone. Atvirosios vietos plotis buvo penkios uolektys visur aplinkui.

Pastatas vakariniame Šventyklos kiemo šone

12 Pastatas,[i1] atgręžtas į Šventyklos kiemą vakarinėje pusėje, buvo septyniasdešimties uolekčių platumo, pastato siena visur aplinkui buvo penkių uolekčių storumo, o ilgumas devyniasdešimt uolekčių. 13 Tuomet jis pamatavo Šventyklos ilgį – šimtas uolekčių, kiemas ir pastatas bei jo sienos – šimtas uolekčių. 14 Pamatavo ir rytinį Šventyklos šoną bei kiemą – šimtas uolekčių. 15 Tuomet jis pamatavo ilgį ir pastato, kuris buvo atgręžtas į kiemą vakarinėje pusėje, bei jo prieangius iš abiejų pusių vienu šimtu uolekčių.

Šventyklos vidus

Šventyklos Šventoji, vidus ir kiemo prieangiai16 buvo visur aplinkui apmušti lentelėmis, visi trys turėjo nišose langus su pinučiais. Nuo slenksčio Šventykla visur aplinkui buvo apmušta medžiu nuo grindų iki langų {dabar langai buvo uždengti}, 17 lig durų viršaus, net namo viduje ir iš lauko pusės. Visos vidaus sienos visur aplinkui ir Šventojoje buvo išpuoštos raižiniais: 18 kerubais ir palmėmis, palmė tarp kerubo ir kerubo. Kiekvienas kerubas turėjo du veidus: 19 žmogaus veidą, atgręžtą į palmę iš vienos pusės, ir liūto veidą, atgręžtą į palmę iš kitos pusės. Tai buvo pakartota visur Šventykloje, – 20 kerubai ir palmės buvo įraižyti ant sienos nuo aslos lig durų viršaus.

21 Šventosios durų staktos buvo keturkampės. 22 Priešais Šventųjų Šventąją stovėjo pavidalas, kuris atrodė lyg medinis aukuras[i2], – trijų uolekčių aukštumo, dviejų uolekčių ilgumo ir dviejų uolekčių platumo. Aukuro kampai, pakoja ir sienos buvo iš medžio. Jis man tarė: „Tai stalas, stovintis prieš VIEŠPATĮ“. 23 Šventoji ir Šventųjų Šventoji turėjo po dvejas duris. 24 Abejos durys turėjo po dvi suveriamas puses, – dvi suveriamos pusės vienoms durims ir dvi suveriamos pusės kitoms. 25 Ant navos durų buvo įraižyti kerubai ir palmės taip, kaip buvo įraižyti ant sienų. Lauke, prieangio priekyje, buvo stoginė iš medžio. 26 Šoninėse prieangio sienose buvo langai nišose ir palmės ant abiejų šonų.

  
Išnašos:
1Ez 41,12: Pastatas: šio pastato paskirtis tiksliau nėra aptarta.
2Ez 41,22: Medinis aukuras: smilkalų aukoms, stovintis Šventojoje prie įėjimo į Šventų Šventąją.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 41