BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 24

 Ezekielio knyga
  
Ez 24

Pranašo gedulas mirus žmonai

15 Atėjo man VIEŠPATIES žodis: 16 „Marusis, štai iš tavęs staigia mirtimi atimsiu tavo akių džiaugsmą, tačiau tu nei raudok, nei verk, – ašarų neliek. 17 Dūsauk tylomis ir susilaikyk nuo mirusiųjų gedulo. Užsivyniok turbaną, apsiauk kojas sandalais, neužsidenk barzdos ir gedinčiųjų duonos[i4] nevalgyk“. 18 Taip pasakiau žmonėms ryto metą, o vakare mirė mano žmona. Kitą rytą dariau, kaip man buvo įsakyta.

19 Žmonės manęs klausinėjo: „Nejau nepasakysi mums, ką mums reiškia tai, ką tu darai?“ 20 Tuomet jiems atsakiau: „VIEŠPATIES žodis atėjo man: 21 'Sakyk Izraelio namams. Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: tikėkit manimi, išniekinsiu savo Šventyklą, jūsų stiprybės pasididžiavimą, jūsų akių džiaugsmą ir jūsų širdžių troškimą. O jūsų sūnūs ir dukterys, kuriuos ten palikote, žus nuo kalavijo. 22 [i5]Tuomet jūs darysite, kaip {Ezekielis} kad darė, – barzdos neužsidengsite, gedinčiųjų duonos nevalgysite. 23 Turbanus turėsite ant galvos ir sandalus ant kojų; neraudosite ir neverksite, bet būsite savo kalčių prislėgti ir dūsausite vienas kitam. 24 Taip Ezekielis bus ženklas jums, – visa, ką jis darė, jūs darysite. Kai tai įvyks, tuomet jūs žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS.'

  
Išnašos:
1Ez 24,1: Devintųjų metų dešimtąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną: 588 m. sausio 15 d. prieš Kristų. Tokia pat data ir Jer 52,4 tekste.
2Ez 24,3-24,5: Šis Jeruzalės gyventojų prilyginimas katile verdamai mėsai simbolizuoja jų bausmę, o ne tariamą apsaugą. Žr. Ez 1l,3.
3Ez 24,7: ... kraujas ... , kad dulkėmis pridengtų: kraujas yra šventas dalykas Dievo akyse, užtat kraujas turėjo būti pridengtas žemėmis (žr. Kun 17,13). Nužudyto žmogaus kraujas, paliktas nepridengtas žemėmis, šaukiasi dangaus keršto. Žr. Job 16,18; Pr 4,10.
4Ez 24,17: ... gedinčiųjų duonos: maistas, kurį valgydavo žydai, išreikšdami gedulą. Žr. Jer 16,7. Ir kiti gedulo veiksmai, kuriuos Dievas uždraudė Ezekieliui, buvo žydų tautiniai papročiai.
5Ez 24,22-24,23: Jeruzalės galas bus toks staigus ir galutinis, kad tremtiniai bus taip pritrenkti, jog nepajėgs net raudoti ir verkti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 24