BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 25

 Ezekielio knyga
  
 B. PRANAŠAVIMAI KAIMYNINĖMS TAUTOMS
  
Ez 25

Amonui

1 Man atėjo VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, atsuk savo veidą į amoniečius ir pranašauk jiems. 3 Sakyk amoniečiams: 'Klausykit Viešpaties DIEVO žodžio! Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. Kadangi sakei „Še tau!“ apie mano Šventyklą, kai ji buvo teršiama, apie Izraelio žemę, kai ji buvo niokojama, ir apie Judo namus, kai jie buvo varomi į tremtį, 4 todėl, tikėk manimi, atiduosiu tave Rytų žmonėms kaip nuosavybę. Jie įsirengs stovyklas tarp jūsų, statysis tarp jūsų palapines, – valgys jūsų vaisius ir gers jūsų pieną. 5 Rabą paversiu ganykla kupranugariams ir amoniečių miestus – gardais kaimenėms'. 6 Nes šitaip kalbėjo Viešpats DIEVAS: 'Kadangi plojai rankomis, trypei kojomis ir šokinėjai iš džiaugsmo dėl savo nuožmaus pykčio ant Izraelio žemės, 7 todėl, tikėk manimi, pakelsiu ranką prieš tave ir atiduosiu tave kaip grobį tautoms, – išnaikinsiu tave iš tautų tarpo, išdildysiu tave visuose kraštuose ir sunaikinsiu. Tuomet žinosi, kad aš VIEŠPATS!'“

Moabui

8 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kadangi Moabas ir Seiras sakė: 'Nagi žiūrėk! Judo namai yra kaip ir visos kitos tautos', – 9 todėl apnuoginsiu Moabo petį[i1], – visus jo miestus iki paskutinio, visą krašto pažibą – Bet-Ješimotus, Baal-Meoną ir Kirjatajimus. 10 Atiduosiu jį drauge su Amonu Rytų žmonėms kaip nuosavybę. Nebeminės daugiau tautos Amono, 11 skaudžiai nubausiu Moabą. Tuomet jie žinos, kad aš VIEŠPATS!“

Edomui

12 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kadangi Edomas keršijo Judo namams ir sunkiai nusikalto jiems keršydamas, 13 todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: ištiesiu savo ranką ant Edomo, išnaikinsiu jo žmones bei gyvulius ir paversiu jį griuvėsiais, – nuo Temano net lig Dedano kris jie nuo kalavijo. 14 Savo kerštą Edomui sudėsiu į savo tautos Izraelio rankas, – jie elgsis su Edomu pagal mano pyktį ir įniršį ir pažins mano kerštą, – tai Viešpaties DIEVO žodis“.

Filistijai

15 Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Kadangi filistinai kerštingi ir kupini neapykantos kerštavo, norėdami sunaikinti dėl senos nesantaikos, – 16 todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. – Tikėk manimi, pakelsiu ranką ant filistinų, išnaikinsiu keretus[i2] ir nušluosiu pamario likutį. 17 Įvykdysiu jiems didelį kerštą įnirtingomis bausmėmis. Kai jiems atkeršysiu, jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS“.

  
Išnašos:
1Ez 25,9: ... Moabo petį: vakarinis Moabo krašto šlaitas. Moabas yra plokščiakalnio šalis. Moabo šlaitas – plokščiakalnio briauna.
2Ez 25,16: ... keretus: keretai buvo filistinų tautos dalis. Judo karalius Dovydas sudarė samdytų keretų karaliaus dvaro sargybą (2 Sam 8,18; 20,23; 1 Kar 1,38-44). Pats keretų vardas, regis, turi ryšį su Kretos sala – kretiečiais. Filistinai, kaip ir izraeliečiai, buvo ateiviai Kanaano žemėje. Žr. Sof 2,5. Filistinų kilmę paaiškina jų pravardė – Jūros tautos – tuometiniame Artimųjų Rytų pasaulyje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 25