BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 05 30 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 24

 Ezekielio knyga
  
Ez 24

Verdantis katilas

1 Devintųjų metų dešimtąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną,[i1] atėjo man VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, pasižymėk šios dienos vardą, jos tikslią datą. Šiandien Babilono karalius pradėjo Jeruzalės apgulą. 3 Kalbėk palyginimu[i2] maištingiesiems namams ir sakyk jiems: „Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

- Kaisk katilą, užkaisk katilą,

pilk į jį vandens.

4 Sudėk į jį gabalus {mėsos},

visus geruosius gabalus,

šlaunį ir petį,

pripildyk jį rinktinių kaulų.

5 Paimk iš kaimenės geriausią,

prikrauk po katilu malkų,

virk jame gabalus,

šutink jame ir kaulus“.

6 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui,

tam surūdijusiam katilui,

kurio rūdys nebuvo nušveistos!

Ištuštink jį gabalas po gabalo,

nedarydamas jokio skirtumo.

7 Juk jo išlietas kraujas[i3] dar tebėra jame, –

ant plikos uolos jį išliejo, –

ne į žemę išpylė,

kad dulkėmis jį pridengtų.

8 Kad tikrai įnirščiau

ir atkeršyčiau,

jo išlietą kraują padėjau ant plikos uolos,

kad nebūtų pridengtas“.

9 Todėl taip kalbėjo Viešpats DIEVAS:

„Vargas kruvinajam miestui!

Ir aš sukrausiu jam didelį laužą.

10 Krauk malkas, kurk ugnį,

gerai išvirk mėsą,

įmaišyk prieskonių,

tedega kaulai!

11 Pastatyk jį tuščią ant žarijų,

kad įkaistų taip,

idant varis imtų švytėti.

Tuomet jo suteršimas ištirps jame

ir jo rūdys bus nudegintos.

12 Veltui plušau, –

storos rūdys iš jo neišeina.

Ugnin jį su rūdimis!

13 Valiau nuo tavęs palaidą nešvarumą,

bet tu netapai švarus, neapsivalei,

todėl niekad daugiau nebebūsi švarus,

kol nenumalšinsiu savo įniršio ant tavęs.

14 Aš, VIEŠPATS, kalbėjau. Ateina metas, įvykdysiu! Nesusilaikysiu, nepasigailėsiu, nesuminkštėsiu! Būsi teisiamas pagal savo kelią ir darbus, – tai Viešpaties DIEVO žodis“.

  
Išnašos:
1Ez 24,1: Devintųjų metų dešimtąjį mėnesį, dešimtąją mėnesio dieną: 588 m. sausio 15 d. prieš Kristų. Tokia pat data ir Jer 52,4 tekste.
2Ez 24,3-24,5: Šis Jeruzalės gyventojų prilyginimas katile verdamai mėsai simbolizuoja jų bausmę, o ne tariamą apsaugą. Žr. Ez 1l,3.
3Ez 24,7: ... kraujas ... , kad dulkėmis pridengtų: kraujas yra šventas dalykas Dievo akyse, užtat kraujas turėjo būti pridengtas žemėmis (žr. Kun 17,13). Nužudyto žmogaus kraujas, paliktas nepridengtas žemėmis, šaukiasi dangaus keršto. Žr. Job 16,18; Pr 4,10.
4Ez 24,17: ... gedinčiųjų duonos: maistas, kurį valgydavo žydai, išreikšdami gedulą. Žr. Jer 16,7. Ir kiti gedulo veiksmai, kuriuos Dievas uždraudė Ezekieliui, buvo žydų tautiniai papročiai.
5Ez 24,22-24,23: Jeruzalės galas bus toks staigus ir galutinis, kad tremtiniai bus taip pritrenkti, jog nepajėgs net raudoti ir verkti.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 24