BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 16

 Ezekielio knyga
  
Ez 16

Amžinoji Sandora

59 Tikrai, taip kalbėjo Viešpats DIEVAS: „Pasielgsiu su tavimi, kaip tu pasielgei, paniekindama priesaiką ir sulaužydama sandorą. 60 Tačiau aš atsiminsiu sandorą su tavimi tavo jaunystės dienomis ir sudarysiu su tavimi amžiną sandorą. 61 Ir tu atsiminsi savo kelius ir būsi sugėdinta, kai priimsi savo seseris, – ir vyresnes už tave, ir jaunesnes už tave, – nes duosiu jas tau kaip dukras, nors tai ne dėl tavo sandoros. 62 Sudarysiu su tavimi savo sandorą, ir žinosi, jog aš esu VIEŠPATS, 63 kad atsimintum ir susigėstum, ir kai atleisiu visa, niekad daugiau nebeatvertum burnos savo gėdai“, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

  
Išnašos:
1Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
2Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
3Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
4Ez 16,8: Išskleidžiau virš tavęs savo sparną: simbolinis skverno išskleidimas, kuriuo vyras pareikšdavo moteriai savo norą ją vesti. Žr. Rut 3,9.
5Ez 16,16: Spalvingi drabužiai buvo naudojami apdengti guoliui, kuriame buvo atliekamos lytinės stabų garbinimo apeigos (žr. Pat 7,16-17). Šis skyrius gyvenimiška alegorija: lytinės apeigos, t. y. kekšystė, yra stabų garbinimas.
6Ez 16,20: Nedorieji Judo karaliai buvo įvedę kruviną vaikų aukojimą pagonių dievams. Žr. 2 Kar 16,3; 17,17; Jer 7,31.
7Ez 16,24: ... pakyla ... alkvietė: tarnavo apeiginei kekšystei, – izraeliečiai ją buvo perėmę iš Kanaano gyventojų religijos.
8Ez 16,24: ... pakyla ... alkvietė: tarnavo apeiginei kekšystei, – izraeliečiai ją buvo perėmę iš Kanaano gyventojų religijos.
9Ez 16,45: Tu esi tikra savo motinos dukra: Jeruzalė buvo pamėgusi savo pagonių protėvių papročius.
10Ez 16,46: Tavo vyresnioji sesuo yra Samarija: Samarija, Izraelio – šiaurinės karalystės sostinė, vadinama vyresniąja dėl savo svarbos Senojo Testamento istorijoje. Sodoma, kurios tragediją liudijo žila senovė, buvo žydams mažiau svarbi – jaunesnioji sesuo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 16