BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 16

 Ezekielio knyga
  
Ez 16

Ištvirkėlė Jeruzalė

1 Man atėjo VIEŠPATIES žodis: 2 „Marusis, parodyk Jeruzalei jos bjauriuosius nusikaltimus 3 ir sakyk: 'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS Jeruzalei. Esi kilmės ir gimimo iš kanaaniečių[i1] krašto; tavo tėvas buvo amorietis,[i2] o tavo motina hetitė.[i3] 4 Kalbant apie tavo gimimą, – tą dieną, kai gimei, tavoji bambagyslė nebuvo nupjauta, nebuvai nei apiplauta vandeniu, kad būtumei švari, nei ištrinta druska, nei suvystyta vystyklais. 5 Jokia akis neparodė tau gailesčio, kad padarytų bet ką iš šitų dalykų skatinama užuojautos tau, bet buvai išmesta laukan po plynu dangumi, nes tavimi bjaurėjosi tą dieną, kai gimei.

6 Ėjau pro tave ir mačiau tave spurdant savo kraujuose. Kai tu gulėjai savo kraujuose, aš tau tariau: 'Gyvenk! 7 Kaip laukų augalas auk!' Užaugai, tapai didelė, subrendai į tikrą moterį, – jau buvo išaugusios tavo krūtys, užaugę plaukai, tačiau vis dar buvai visiškai nuoga.

8 Ėjau vėl pro tave ir vėl mačiau tave, – išties, tu buvai pasiekusi meilės amžių. Išskleidžiau virš tavęs savo sparną[i4] ir pridengiau tavo nuogumą. Daviau tau priesaiką ir įėjau į sandorą su tavimi, – tai VIEŠPATIES žodis, – ir tu tapai mano. 9 Išmaudžiau tave vandenyje, nuploviau nuo tavęs kraują ir patepiau aliejumi. 10 Aprengiau tave išsiuvinėtais drabužiais, daviau tau brangios odos sandalus, sujuosiau tave lino juosta ir apgaubiau šilko skraiste. 11 Papuošiau tave brangiais puošmenimis, užmoviau tau ant rankų apyrankes, o ant kaklo karolius, 12 įvėriau žiedą tau į nosį ir auskarus į ausis, uždėjau tau ant galvos gražų vainiką. 13 Tu buvai papuošta auksu ir sidabru, tavieji drabužiai buvo iš puikaus lino, prabangaus šilko ir išsiuvinėto audeklo. Geriausi miltai, medus ir aliejus buvo tavo maistas. Tu tapai nepaprastai graži, – tinkama būti karaliene. 14 Tavo vardas išgarsėjo tarp tautų dėl tavojo grožio, nes jis buvo tobulas mano spindesiu, kurį tau suteikiau, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

15 Bet tu, pasitikėdama savo grožiu, elgeisi su savo vardu kaip kekšė ir dosniai dalijai kekšystės paslaugas kiekvienam praeiviui – kekšystės paslaugas jam tu skyrei! 60 Tačiau aš atsiminsiu sandorą su tavimi tavo jaunystės dienomis ir sudarysiu su tavimi amžiną sandorą. 63 kad atsimintum ir susigėstum, ir kai atleisiu visa, niekad daugiau nebeatvertum burnos savo gėdai“, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

  
Išnašos:
1Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
2Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
3Ez 16,3: ... kilmė ir gimimas ... kanaaniečių krašto ... amorietis ... hetitė: Jeruzalės ir Judo karalystės gyventojai perėmė ne tik rasines pagonių savybes, bet ir jų kultą bei papročius.
4Ez 16,8: Išskleidžiau virš tavęs savo sparną: simbolinis skverno išskleidimas, kuriuo vyras pareikšdavo moteriai savo norą ją vesti. Žr. Rut 3,9.
5Ez 16,16: Spalvingi drabužiai buvo naudojami apdengti guoliui, kuriame buvo atliekamos lytinės stabų garbinimo apeigos (žr. Pat 7,16-17). Šis skyrius gyvenimiška alegorija: lytinės apeigos, t. y. kekšystė, yra stabų garbinimas.
6Ez 16,20: Nedorieji Judo karaliai buvo įvedę kruviną vaikų aukojimą pagonių dievams. Žr. 2 Kar 16,3; 17,17; Jer 7,31.
7Ez 16,24: ... pakyla ... alkvietė: tarnavo apeiginei kekšystei, – izraeliečiai ją buvo perėmę iš Kanaano gyventojų religijos.
8Ez 16,24: ... pakyla ... alkvietė: tarnavo apeiginei kekšystei, – izraeliečiai ją buvo perėmę iš Kanaano gyventojų religijos.
9Ez 16,45: Tu esi tikra savo motinos dukra: Jeruzalė buvo pamėgusi savo pagonių protėvių papročius.
10Ez 16,46: Tavo vyresnioji sesuo yra Samarija: Samarija, Izraelio – šiaurinės karalystės sostinė, vadinama vyresniąja dėl savo svarbos Senojo Testamento istorijoje. Sodoma, kurios tragediją liudijo žila senovė, buvo žydams mažiau svarbi – jaunesnioji sesuo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 16