BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 8

 Esteros knyga
  
 Antrasis karaliaus įsakas
  
Est 8

8 –ojo skyriaus tęsinys

13 Rašto turinys turėjo būti duotas kaip įsakas kiekvienai valdai ir paskelbtas visoms tautoms, o žydai turėjo būti pasiruošę tą dieną atkeršyti savo priešams.[i3] 14 Bėgikai tad, užsėdę ant savo eiklių karališkų ristūnų, išskubėjo, karaliaus įsakymo skatinami. Tuo tarpu įsakas buvo paskelbtas Sūsos mieste.

15 Mordekajis išėjo iš karaliaus rūmų, vilkėdamas karališku mėlynos ir baltos spalvos apdaru, su puikiu auksiniu vainiku ir plonos drobės bei violetinės vilnos skraiste. Sūsos mieste aidėjo džiugūs šauksmai. 16 Žydai patyrė šviesą ir malonumą, džiaugsmą ir pagarbą. 17 Visose valdose ir visuose miestuose, kuriuos tik pasiekdavo karaliaus įsakymas ir įsakas, žydams buvo linksmybė ir džiaugsmas, puota ir poilsio diena.[i4] Be to, daug krašto gyventojų dėjosi esą žydai, nes juos buvo apėmusi žydų baimė.

  
Išnašos:
1Est 8,5: ... Hamedato Agagito sūnaus Hamano užmačias: Estera šmaikščiai pakiša minti, kad įsakas buvo Hamano kaltė.
2Est 8,8: ... karaliaus ... įsakas ... negali būti atšauktas: karalius tiesiog negali įvykdyti Esteros prašymo (žr. 5-ąją eilutę), atšaukti anksčiau duoto įsako prieš žydus dė1 to, kad medų ir persų įstatymai buvo neatšaukiamo pobūdžio (žr. Est 1,19; Dan 6,9), bet jis paveda Esterai paskelbti jo vardu naują įsaką, kuris panaikina anksčiau duotojo įsako galią. Žr. Est 3,12-13. Karalius atmeta Esteros pakištą mintį apie Hamano užmačias ir prisiima atsakomybę už įsaką, bet sustabdo įsako vykdymą naujais nurodymais.
3Est 8,13: ... atkeršyti savo priešams: iš dalies save ginti (žr. Est E,20), iš dalies ženklinti faktą, kad nuožmusis priešų planuotas žiaurumas prieš žydus dabar tampa bausme žydų priešams. Žr. 9,1-2.
4Est 8,17: ... puota ir poilsio diena: priešingybė dienai su pasninku, verksmu ir aimanomis. Žr. Est 4,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 8