BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 6

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 6

Dvasinė kova

10 Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. 11 Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. 12 Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu,[i3] bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. 13 Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. 14 Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais 15 ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. 16 O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. 17 Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. 18 Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius 19 ir mane, kad kai atveriu lūpas,[i4] būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį, 20 kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, – kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.

  
Išnašos:
1Ef 6,4: Plg. Pat 13,24; 19,18; Įst 6,7.20.
2Ef 6,9: Tiesa, kad prieš Dievą lygiai atsakingi šeimininkai, kaip ir vergai, iš pagrindų keitė jų santykius, kėlė vergo žmogiškąjį orumą. Nedaro skirtumo tarp asmenų, arba nėra žmonėms šališkas – dažnas NT posakis, ryškinantis fundamentalų Dievo teisingumą, žvelgiantį ne į rangus ar pataikavimą, o į tikrąją vidinę žmogaus vertę.
3Ef 6,12: Kūnas ir kraujas – hebraizmas, reiškiantis silpną, mirtingą žmogaus prigimtį. Mūsų išganymo kova galiausiai eina ne prieš stumiančius į blogį mirtingus žmones, bet prieš galingas piktąsias dvasias.
4Ef 6,19: Atverti lūpas – šis posakis nurodo autoritetingą, Dievo įkvėptą skelbimą (plg. Mt 5,2).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 6