BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 6

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 6

Žodis vaikams

1 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. 2 Gerbk savo tėvą ir motiną, – tai pirmasis įsakymas su pažadu: 3 Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. 4 Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu.[i1]

Pamokymai vergams ir šeimininkams

5 Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarba, nuoširdžiai lyg kad Kristaus, 6 ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. 7 Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 8 žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei padaro ką gera, gaus atlyginimą iš Viešpaties.

9 Ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra Viešpats danguje ir kad jis nedaro skirtumo tarp asmenų.[i2]

  
Išnašos:
1Ef 6,4: Plg. Pat 13,24; 19,18; Įst 6,7.20.
2Ef 6,9: Tiesa, kad prieš Dievą lygiai atsakingi šeimininkai, kaip ir vergai, iš pagrindų keitė jų santykius, kėlė vergo žmogiškąjį orumą. Nedaro skirtumo tarp asmenų, arba nėra žmonėms šališkas – dažnas NT posakis, ryškinantis fundamentalų Dievo teisingumą, žvelgiantį ne į rangus ar pataikavimą, o į tikrąją vidinę žmogaus vertę.
3Ef 6,12: Kūnas ir kraujas – hebraizmas, reiškiantis silpną, mirtingą žmogaus prigimtį. Mūsų išganymo kova galiausiai eina ne prieš stumiančius į blogį mirtingus žmones, bet prieš galingas piktąsias dvasias.
4Ef 6,19: Atverti lūpas – šis posakis nurodo autoritetingą, Dievo įkvėptą skelbimą (plg. Mt 5,2).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 6