BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 3

 Laiškas efeziečiams
  
Ef 3

Paulius – Kristaus paslapties tarnas

1 Todėl aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų – pagonių. 2 Jūs, be abejo, esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: 3 apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kaip aš ką tik esu trumpai aprašęs.[i1] 4 Skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu Kristaus paslaptį, 5 kuri ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams[i2]: 6 pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją. 7 Aš tapau Evangelijos tarnu Dievo malonės dovana, kuri man buvo duota jo galybės veikimu. 8 Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus 9 ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjuje, – 10 kad dabar per Bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. 11 Tai atitinka amžinąjį nutarimą, įvykdytą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. 12 Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo. 13 Todėl aš prašau nenusiminti dėl mano vargų[i3] jūsų dėlei, nes jie yra jūsų garbė.

Apaštalo malda

14 Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, 15 nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, 16 kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, 17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, 18 galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis,[i4] 19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti[i5] visos Dievo pilnybės.

20 O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, 21 jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.

  
Išnašos:
1Ef 3,3: Ką tik trumpai aprašęs – t. y. Ef 2,11-22.
2Ef 3,5: Pranašams – turima galvoje ne Senojo, bet Naujojo Testamento pranašai, t. y. Šventąja Dvasia apdovanoti apaštalų pagalbininkai.
3Ef 3,13: Vargų – kalinimo.
4Ef 3,18: Plotis ... ir gylis, t. y. Kristaus meilės mums.
5Ef 3,19: Kad būtumėte pripildyti ... – kad būtumėte tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas (plg. Mt 5,48).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas efeziečiamsSkyrius: 3