BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 3

 Danielio knyga
  
Dan 3

{2}25 Azarjas stovėjo ugnies šerdyje ir garsiai meldėsi:

{11}34 Dėl savo švento vardo neatmesk mūsų amžinai,

nepanaikink savo sandoros.

{12}35 Neatitrauk savo gailestingumo nuo mūsų

dėl savo bičiulio Abraomo,

dėl savo tarno Izaoko

ir dėl savo šventojo Izraelio.

{13}36 Jiems tu pažadėjai padauginti palikuonis

kaip dangaus žvaigždes,

kaip smiltis ant jūros kranto.

{14}37 Tačiau, Viešpatie, tapome mažesni už bet kokią tautą,

esame pažeminti šiandien visame pasaulyje

dėl savo nuodėmių.

{15}38 Neturime nūnai

nei kunigaikščio, nei pranašo, nei vado;

nei deginamosios atnašos, nei aukos,

nei aukojimo, nei smilkalų;

nei vietos aukoti pirmienoms

ir rasti tavo gailestingumui.

{16}39 O, kad atgailaujančia širdimi ir nuolankia dvasia

būtume tau taip mieli,

{17}40 kaip deginamosios aukos avinų bei jaučių

ir kaip tūkstančiai riebių avinėlių!

Tokia tebūna mūsų auka šią dieną tavo akivaizdoje

ir tau maloni,

nes tavimi pasitikintys nenusivils.

{18}41 Dabar mes sekame tavim visa širdimi,

bijome tavęs ir ieškome tavo veido.

{19}42 Nepalik mūsų skendėti gėdoje,

bet elkis su mumis pagal savo švelnumą

ir savo maloningą gailestingumą.

{20}43 Išgelbėk mus savo nuostabiais darbais

ir pašlovink savo vardą, Viešpatie!

  
Išnašos:
1Dan 3,1: Dura: keletas vietovių Babilonijoje buvo vadinamos šiuo vardu. Čia minima turbūt Duros lyguma, kuri yra keli kilometrai nuo Jeruzalės.
2Dan 3,2: Satrapai: svarbesnieji Persijos sričių valdytojai.
3Dan 3,6: Sudeginimas buvo bausmė už nusikaltimus Babilonijos karaliui. Žr. Jer 29,22.
4Dan 3,17: Jei mūsų Dievas ... gali mus išgelbėti: vaikinai neabejoja Dievo galybe, bet palieka Dievo išminčiai laisvę.
5Dan 3,24-3,90: Šis tekstas yra įkvėptas priedas – intarpas į Danielio aramėjišką tekstą, verstą iš graikiškos Danielio knygos. Atrodo, kad šio teksto originalas buvo parašytas hebrajų ar aramėjų kalba. Katalikų Bendrija visad jį laikė kanoniškų Šventojo Rašto knygų dalimi.
6Dan 3,92: ... dieviška būtybė: pažodžiui Dievo sūnus, angelas. Žr. Job 1,6.
7Dan 3,98-4,34: Ši dalis turi laiško, Nebukadnezaro rašyto savo pavaldiniams, formą.
8Dan 3,99: ... aukščiausiojo Dievo: žydai, o ypač išeivijoje, naudojo šį titulą, norėdami atskirti savo Dievą nuo pagonių dievų. Politeistui jis buvo tik kito dievo titulas (žr. taip pat 93-iąją eilutę). Šis titulas buvo vardas Dievybei paženklinti Kanaane. Žr. Pr 14,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 3