BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 19

 Apaštalų darbai
  
Apd 19

Jono Krikštytojo sekėjai Efeze

1 Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą.[i1] Ten jis užtiko kelis mokinius ir 2 paklausė: „Ar, tapę tikinčiaisiais, gavote Šventąją Dvasią?“ Jie atsakė: „Mes nė girdėti negirdėjome, kad yra Šventoji Dvasia“. 3 Jis klausė toliau: „Tai kokį krikštą jūs esate priėmę?“ Jie atsakė: „Jono krikštą“. 4 Tada Paulius paaiškino: „Jonas krikštijo atsivertimo krikštu, ragindamas žmones tikėti tą, kuris ateis po jo, būtent Jėzų“. 5 Tai sužinoję, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardan.[i2] 6 Paskui Paulius jiems uždėjo rankas, ir ant jų nužengė Šventoji Dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. 7 Iš viso jų buvo bene dvylika vyrų.

Efezo bendruomenės įsteigimas

8 Paulius nuėjo į sinagogą ir ten per tris mėnesius drąsiai įtikinėjo ir aiškino apie Dievo karalystę.

  
Išnašos:
1Apd 19,1: Efezas – Lidijos provincijos Mažojoje Azijoje miestas, garsėjęs prekyba ir Artemidės šventykla.
2Apd 19,5: Plg. Apd 8,17. Jėzaus vardan – dėl jo įsakymo ir nuopelnų.
3Apd 19,9: Palikęs sinagogą, Paulius nesivaržo naudotis pagonių filosofo Tirano sale. Krikščionybė vis labiau išsivaduoja iš sinagogos varžtų. – Keliu dažnai vadinamas Evangelijos mokslas.
4Apd 19,18-19,19: Efezas buvo garsus visokiais burtais, todėl burtų knygos buvo tiesiog vadinamos Efezo raštais.
5Apd 19,23: Dėl Kelio – dėl Evangelijos mokslo (žr. 9 eil.).
6Apd 19,31: Valdininkai – tikriau, aziarchai, t. y. aukšti Mažosios Azijos miestų pareigūnai, kurie rūpindavosi imperatoriaus kultu. Jie būdavo skiriami iš turtingiausių vietos šeimų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 19