BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 5

 Amoso knyga
  
Am 5

14 Ieškokite gero, o ne pikto,

kad būtumėte gyvi.

Tuomet, kaip sakėte, bus su jumis

VIEŠPATS, Galybių Dievas.

15 Nekęskite pikto ir mylėkite gera;

įgyvendinkite vartuose teisingumą.

Galbūt VIEŠPATS, Galybių Dievas,

bus gailestingas Juozapo likučiui.

21 [i3]Neapkenčiu, bjauriuosi jūsų šventėmis,

nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse.

22 Nors jūs ir atnašaujate man

deginamąsias aukas ir grūdų atnašas,

jų nepriimsiu;

į jūsų peniukšlių galvijų susitaikymo atnašas

nė nepažvelgsiu.

23 Nešdinkitės nuo manęs su savo giesmių triukšmu, –

neklausau jūsų arfų skambesio!

24 Tevilnija teisingumas lyg upės srovė,

o teisumas tarsi tekanti upė.

  
Išnašos:
1Am 5,10: ... vartuose: miesto vartai buvo teismo salė izraeliečių visuomenėje. Žr. Rut 4,1-12; Ps 127,5.
2Am 5,18: ... Viešpaties dienos: techniškas posakis, kuriuo jau žiloje žydų senovėje buvo ženklinamas ypatingas Dievo įėjimas į žmogaus gyvenimą – buitį. Viešpaties diena apreikšdavo Dievo galybės ir teisingumo pergalę jo tautos gyvenime. Šiame tekste Viešpaties diena turi visiškai naują prasmę: Viešpaties diena yra bausmės diena nusidėjėliams. Babilonijos tremties metu Viešpaties diena buvo vartojama ženklinti metui, kada Dievas nubaus Izraelio priešus ir atkurs savo tautą (žr. Jer 50,27; Ez 30,3-9). O dar vėliau Viešpaties diena ženklino Paskutinio teismo dieną, kada Dievas atlygins geriesiems ir nubaus nedorėlius (žr. Mal 3,19-21; Jl 2,1-3; Sof 1,14-18).
3Am 5,21-5,27: Viešpats nepasmerkia apeigų pamaldose, bet smerkia kultą, kurio išorinės apeigos ir iškilmė nesiderina su vidine dorove ir teisingumu. Izraeliečiai klydo garbindami savo Sandoros Viešpatį, kaip jų kaimyninės tautos kad garbino Baalą ar Chemošą – savo dievus, tikėdami, kad už tikslų apeigų atlikimą, be jokio ryšio su dorove ir teisingumu, jie apgins juos nuo priešų.
4Am 5,25: Amosas, kaip Ozėjas ir Jeremijas, dykumos laikotarpį laikė idealiu laikotarpiu. Tuomet per keturiasdešimt metų paprastą Dievo garbinimą lydėjo doras gyvenimas, tuo tarpu Amoso laikais šaunios apeigos Izraelio šventyklose nevedė žmonių į teisingumą.
5Am 5,26: ... Sakutą ... Keivaną ... dievo žvaigždę: užuomina į asirų dievus – Sakutą, karo ir šviesos dievą, ir Keivaną, Saturno planetą. Šitie dievai nėra pajėgūs išgelbėti žmones nuo tremties.
6Am 5,26: ... Sakutą ... Keivaną ... dievo žvaigždę: užuomina į asirų dievus – Sakutą, karo ir šviesos dievą, ir Keivaną, Saturno planetą. Šitie dievai nėra pajėgūs išgelbėti žmones nuo tremties.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 5