BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Tobito knygaSkyrius: 9

 Tobito knyga
  
Tob 9

1 Tada Tobijas, pasišaukęs Rapolą, tarė: 2 „Broli Azarija, pasiimk keturis tarnus bei du kupranugarius ir keliauk į Ragoją. Nuėjęs į Gabaelio namus, paduok jam šį raštą ir, paėmęs pinigus, pakviesk jį vykti su tavimi į mano vestuves. 3 Juk žinai, kad mano tėvas tikriausiai skaičiuoja dienas. Jeigu uždelsiu bent vieną dieną, sukelsiu jam daug rūpesčio. 4 Tu buvai liudytojas priesaikos, kuria prisiekė Raguelis; aš negaliu pažeisti jo priesaikos.“ 5 Tad Rapolas su keturiais tarnais bei dviem kupranugariais iškeliavo į Ragoją Medijoje ir apsistojo pas Gabaelį. Rapolas atidavė jam raštą ir pranešė, kad Tobito sūnus Tobijas vedė ir kviečia jį į vestuves. Gabaelis nedelsdamas patikrino pinigų maišus, tebeturinčius sveikus antspaudus, ir sukrovė juos ant kupranugarių. 6 Kitą rytą abu atsikėlė anksti ir iškeliavo į vestuves. Atvykę į Raguelio namus, rado Tobiją prie vaišių stalo. Jis pakilo pasveikinti Gabaelio, o šis apsiverkė ir, laimindamas jį, tarė: „Geras ir kilnus sūnau, sūnau gero ir kilnaus tėvo, doro ir geros širdies žmogaus! Tesuteikia Viešpats dangišką palaimą tau ir tavo žmonai, tavo žmonos tėvui ir motinai. Tebūna pašlovintas Dievas, nes Tobijas yra tikras mano pusbrolio Tobito atvaizdas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 9