BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 50

 Siracido knyga
  
 Vyriausiasis kunigas Simonas
  
Sir 50

1 Didis tarp savo brolių ir tikra savo tautos šlovė

buvo kunigas Simonas, Johanano sūnus;

jam gyvenant buvo atnaujinti Dievo Namai,

ir jo dienomis sutvirtinta šventovė.

2 Jis padėjo pamatus aukštai dvigubai sienai,

aukštai atraminei šventyklos aptvaro sienai.

3 Jo dienomis iškasta vandens talpykla ­

tvenkinys didumo sulig jūra.

4 Jis pasirūpino, kaip apsaugoti savo žmones nuo plėšikų

ir įtvirtino savo miestą prieš apgulą.

5 Koks jis buvo didingas,

kai pažvelgdavo iš Padangtės,

kai išeidavo šiapus Namų uždangos!

6 Lyg aušrinė tarp debesų,

lyg mėnulio pilnatis per iškilmes,

7 lyg saulė, spindinti ant Aukščiausiojo šventovės,

lyg vaivorykštė, sutviskanti padangių debesyse,

8 lyg rožės pirmienų dienomis,

lyg lelijos prie tekančio šaltinio,

lyg Libano žaluma vasarą,

9 lyg ugnis ir smilkalai smilkytuve,

lyg kalstyto aukso indas,

nusagstytas visokiais brangakmeniais,

10 lyg vešlus alyvmedis, pilnas vaisių,

ir lyg kiparisas, iškilęs virš debesų!

11 Dėvėdamas garbingą apdarą

ir vilkėdamas didingus drabužius,

pakilęs prie šventojo aukuro,

jis suteikdavo didingumo šventovės kiemui.

12 Imdamas atnašų dalis iš kunigų rankų,

stovėdamas prie aukuro žaizdro,

apsuptas brolių kunigų lyg vainiko,

jis būdavo tarsi jaunas Libano kedras

tarp palmių kamienų.

13 Visi Aarono sūnūs didingai

laikydavo rankose Viešpaties atnašą

prieš visą Izraelio bendriją.

14 Atlikęs tarnybą prie aukurų

ir sutvarkęs aukos žaizdrą Aukščiausiajam Visagaliui,

15 jis ištiesdavo ranką paimti taurę

ir atnašaudavo liejamąsias atnašas ­ vynuogių kraują.

Jis išliedavo jį prie aukuro papėdės,

kaip malonaus kvapo atnašą Aukščiausiajam, Visatos Karaliui.

16 Tada Aarono sūnūs sušukdavo

ir pūsdavo kaldinto metalo trimitus,

kad prieš Aukščiausiąjį

galingai nuskambėtų šauksmai kaip priminimas.

17 Tada visi žmonės kartu skubiai puldavo kniūbsti,

garbindami savo Viešpatį, Visagalį, Aukščiausiąjį.

18 Tada giesmininkai užtraukdavo šlovės giesmes,

ir virš minios aidėdavo malonios šlovės melodijos.

19 O visi Viešpaties Aukščiausiojo žmonės džiūgaudavo,

melsdamiesi Gailestingajam,

kol vyriausiasis kunigas atlikdavo tarnybą prie aukuro,

atnašaudamas Dievui skirtąją auką.

20 Tada Simonas, nulipęs žemyn, ištiesdavo rankas

virš visos izraelitų bendrijos,

norėdamas ištarti savo lūpomis Viešpaties palaiminimą

ir pašlovindamas jo vardą.

21 Tada žmonės antrą kartą puldavo kniūbsti

priimti palaiminimo iš Aukščiausiojo.

22 Tad dabar garbinkite visų Dievą,

kuris daro nuostabius darbus žemėje,

taurina mus nuo pat motinos įsčių

ir elgiasi su mumis gailestingai.

23 Tesuteikia jis mums širdies linksmumo,

ir tebūna ramybė mūsų dienomis Izraelyje

kaip senovėje.

24 Tepasilieka jo gerumas nuolatos su mumis,

ir teišgelbsti jis mus mūsų dienomis!

Pabaiga

25 Dviejų tautų nemėgstu visa gyvastimi,

o trečioji net nėra tauta:

26 gyvenančių Seyre, filistinų

ir Sicheme įsikūrusių kvailųjų žmonių.

27 Išminties ir supratimo pamokas

šioje knygoje parašiau aš, Jėzus,

Siracho sūnaus Eleazaro sūnus iš Jeruzalės[i1],

išliedamas savo širdies išmintį.

28 Laimingas, kuris jas mąsto,

išmintingas, kuris paims jas į širdį!

29 Juk kas jas vykdys, tas viskam turės jėgų,

nes pagarbi Viešpaties baimė yra jų takas.

  
Išnašos:
1Sir 50,27: Hebr. rankr.: „Simonas, Siracho sūnaus Eleazaro sūnaus Jėzaus sūnus“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 50