BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 49

 Siracido knyga
  
 Jošijas ir pranašai
  
Sir 49

1 Jošijo vardas ­ lyg smilkalų mišinys,

parengtas prityrusio kvepalų gamintojo.

Jo atminimas saldus

lyg medus kiekvienam skoniui

ir lyg muzika puotoje.

2 Jis kentėjo dėl mūsų išdavysčių

ir sunaikino bjauriuosius stabus.

3 Jis buvo nuoširdžiai ištikimas Viešpačiui

ir nedoru laikotarpiu elgėsi dorai.

4 Išskyrus Dovydą, Ezekiją ir Jošiją,

visi buvo nedori,

nes pamesdavo Aukščiausiojo Įstatymą.

Judo karaliai priėjo liepto galą,

5 nes atidavė savo galybę kitiems

ir savo garbę svetimai tautai.

6 Svetimieji sudegino šventąjį miestą

ir nusiaubė jo gatves,

7 kaip Jeremijas buvo pranašavęs.

Juk jie buvo blogai elgęsi su juo,

kuris jau įsčiose buvo pašventintas pranašu,

kad išrautų, nugriautų ir sunaikintų,

o paskui atstatytų bei atsodintų.

8 Ezechielis regėjo Šlovę,

kurią Dievas parodė jam kerubų vežime.

9 Jis atminė ir Jobą,

kuris visada ištikimai laikėsi teisumo kelio.

10 Be to, ir dvylika pranašų ­

tesuklesti jų kaulai iš savo vietos nauja gyvastimi! ­

davė jėgų Jokūbo tautai

ir gelbėjo juos viltingu tikėjimu.

Zerubabelis ir Jozuė

11 Kaip išgirti Zerubabelį?

Jis buvo lyg antspaudo žiedas ant dešinės,

12 kaip ir Jehocadako sūnus Jozuė.

Jiedu tomis dienomis atstatė aukurą,

pastatė šventovę,

šventą Viešpačiui,

skirtą amžinai garbei.

Nehemijas

13 Nehemijo atminimas irgi amžinas:

jis vėl atstatė išgriautąsias sienas,

įstatė vartus su velkėmis

ir atstatė sunaikintus mūsų namus.

Žvilgsnis į praeitį

14 Mažai žemėje buvo tokių kaip Henochas;

juk jis buvo paimtas iš žemės į aukštybes.

15 Argi gimė kada kitas toks vyras kaip Juozapas?

Net jo kaulais buvo pasirūpinta!

16 Semas, Setas ir Enošas irgi buvo garbingi,

bet visus žmones garbingumu viršija Adomas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 49