BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 47

 Siracido knyga
  
 Natanas ir Dovydas
  
Sir 47

1 Po jo atėjo Natanas pranašauti

Dovydo dienomis.

2 Kaip taukai atskiriami nuo bendravimo atnašos,

taip Dovydas buvo išrinktas iš izraelitų.

3 Jis žaidė su liūtais, tarsi jie būtų ožiukai,

ir su meškomis, tarsi jos būtų kaimenės ėriukai.

4 Argi savo jaunystėje jis neužmušė milžino

ir neišlaisvino tautos iš gėdos,

kai jo ranka paleido iš svaidyklės akmenį

ir parbloškė pagyrūną Galijotą?

5 Dovydas šaukėsi Viešpaties Aukščiausiojo,

ir jis suteikė jėgų jo dešinei,

kad paguldytų įgudusį galiūną

ir išaukštintų savo tautos galybę.

6 Todėl jis buvo šlovinamas dėl dešimčių tūkstančių[i1]

ir giriamas dėl Viešpaties suteiktų palaiminimų,

kai jam buvo suteikta karaliaus karūna.

7 Jis visur nugalėjo priešus

ir sunaikino savo priešininkus filistinus,

sutriuškino jų galybę iki mūsų dienų.

8 Kiekviename žygyje dėkojo Šventajam Aukščiausiajam,

skelbdamas jo garbę,

mylėjo savo Kūrėją iš visos širdies

ir kasdien jį šlovino giesmėmis.

9 Arfininkams jis nurodė stovėti priešais aukurą

ir malonia melodija lydėti šlovės giesmes.

10 Iškilmių apeigoms jis suteikė spindesio

ir nustatė visam laikui šventųjų dienų seką,

kad šventas Viešpaties vardas būtų šlovinamas

ir šventovė skambėtų nuo ryto iki vakaro.

11 Viešpats atleido jam nuodėmes

ir išaukštino jo galybę amžinai;

jis suteikė jam karalystės Sandorą

ir garbingą sostą Izraelyje.

Saliamonas

12 Dėl savo nuopelnų įpėdiniu jis turėjo

išmintingą sūnų, galėjusį saugiai gyventi.

13 Saliamonas karaliavo taikos laikotarpiu,

nes Dievas nuramino visas krašto sienas,

kad šis pastatytų Namus jo vardui

ir parūpintų amžiną šventovę.

14 Koks išmintingas buvai, kai jaunas

liejaisi per kraštus pamokymais,

kaip patvinęs Nilas!

15 Tavo didelė išmintis sklido žemėje;

tu pripildei ją gilios prasmės patarlėmis.

16 Tavo garsas pasiekė tolimas salas,

tu buvai mylimas už taikų valdymą.

17 Savo giesmėmis, patarlėmis, mįslėmis,

atsakymais, kuriuos davei, tu stebinai tautas.

18 Tu buvai vadinamas tuo garbingu vardu[i2],

kuris buvo duotas Izraeliui.

Tu sukaupei aukso lyg geležies

ir padauginai sidabro lyg švino.

19 Bet tu atsidavei moterims

ir leidai joms viešpatauti savo kūnui.

20 Tu sutepei savo garbę

ir padarei gėdą savo šeimai.

Tu užtraukei bausmę savo vaikams

ir savo kvailyste sukėlei jiems sielvarto.

21 Taip karališkasis skeptras buvo padalytas,

ir iš Efraimo kilo maištinga karalystė.

22 Bet Viešpats nenustoja būti gailestingas

ir nepalieka neįvykdyto nė vieno savo žodžio.

Jis niekada neišraus savo išrinktojo vaikų

ir nesunaikins jį mylėjusiojo palikuonių.

Todėl jis suteikė Jokūbui likutį,

o Dovydui ­ šaknį iš jo paties šeimos.

Rehabeamas ir Jeroboamas

23 Saliamonas užmigo su savo protėviais

ir paliko įpėdiniu vieną savo sūnų,

visiškai kvailą ir stokojantį nuovokos Rehabeamą,

kuris savo elgesiu pavertė žmones maištininkais.

24 Tada atėjo Nebato sūnus Jeroboamas,

suvedžiojęs Izraelį nuodėme,

ir užvedė Efraimą ant nedoro kelio.

Nuo tada jų nuodėmių vis daugėjo,

kol pagaliau jie buvo ištremti iš savo krašto,

25 nes atsidavė visokiam nedorumui,

kol jų neištiko bausmė.

  
Išnašos:
1Sir 47,6: Žr. 1 Sam 18,7.
2Sir 47,18: T.y. VIEŠPATIES numylėtiniu.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 47