BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 07 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 45

 Siracido knyga
  
 Mozė ir Aaronas
  
Sir 45

1 Iš Jokūbo Viešpats leido kilti teisiam vyrui Mozei,

kuris rado malonę visų akyse

ir buvo brangus Dievui bei žmonėms.

Jo atminimas tebūna palaiminimas!

2 Dievas padarė jį garbe prilygstantį šventiesiems

ir stiprino siaubą keliančia jėga.

3 Mozės žodžiais jis darė ūmius stebuklus

ir aukštai iškėlė Mozę karalių akyse.

Per jį davė įsakymus savo tautai

ir apreiškė savo šlovę.

4 Už jo patikimumą ir kuklumą jį pašventino,

išsirinkdamas iš visos žmonijos.

5 Leido jam išgirsti savo balsą,

įvedė jį į tamsų debesį

ir tiesiogiai jam davė įsakymus

­ gyvenimo ir supratimo Įstatymą,

kad mokytų Jokūbą Sandoros

ir Izraelį jo įsakų.

6 Jis išaukštino ir Aaroną,

šventą vyrą kaip Mozė,

jo brolį iš Levio giminės.

7 Su juo sudarė amžiną Sandorą

ir suteikė jam savo tautos kunigystę.

Apdovanojo jį didingumu

ir apgaubė didybės dvelkimu.

8 Aprengė jį prabangiu puošnumu,

papuošė garbingais drabužiais ­

kelnėmis, tunika ir skraiste.

9 Apkabinėjo granatmedžio obuoliais

bei daugybe auksinių varpelių,

kad skambėtų jam einant,

garsiai aidėdami šventykloje

kaip priminimas jo tautai.

10 Davė jam ir šventuosius apdarus

iš aukso, mėlyno ir tamsiai raudono purpuro,

meistriškai išsiuvinėtus,

nuosprendžio krūtinės dėklą, efodą ir juostą

11 iš raudonų siūlų, audėjo dirbinius.

Davė jam brangakmenių, išraižytų kaip antspaudų žiedai,

įrėmintų aukso rėmeliais, ­ auksakalio dirbinį,

kad išraižytomis raidėmis būtų priminta

kiekviena Izraelio giminė.

12 Įdėjo auksinę diademą į jo turbaną ­

juostelę, išraižytą kaip antspaudo žiedas,

su pašventinimo įrašu ­

garbės ženklą, nuostabų dirbinį,

malonų regėti akims, tobulą pasigrožėti!

13 Tokių gražių dalykų iki jo nebuvo;

joks pašalietis jų nevilkėjo,

tik jo sūnūs ir palikuonys visais laikais.

14 Jo javų atnaša deginama

kaip nustatyta auka kasdien du sykius.

15 Mozė jį pašventino, patepdamas šventuoju aliejumi,

kad pagal amžiną Sandorą su juo ir jo palikuonimis,

tokia amžina, kaip amžinas dangus,

jie tarnautų Viešpačiui ir būtų kunigai,

laimintų jo vardu jo tautą.

16 Jis išrinko jį iš visų gyvųjų, kad atnašautų

deginamąsias aukas Viešpačiui,

smilkalus ir malonaus kvapo priminimo atnašas

ir atliktų permaldavimą už Izraelio tautą.

17 Jis patikėjo jam savo įsakymus

su galia įsakyti ir teisti,

pamokyti jo įsakų Jokūbą

ir apeigų Izraelio palikuonis.

18 Dykumoje pavydėdami prieš jį susimokė išsišokėliai

Datanas ir Abiramas bei jų sekėjai

ir iš pykčio įniršusi Korės gauja.

19 Bet Viešpats pamatė ir supyko,

sunaikino juos savo deginančiu pykčiu.

Jis padarė nuostabių darbų,

prarydamas juos ugnies liepsnomis.

20 Jis padaugino Aarono šlovę

ir suteikė jam paveldą,

paskyrė jam šventąsias atnašas

su Artumo duona kaip jo dalį.

21 Jie valgo iš Viešpaties aukų,

kurias jis suteikė jam ir jo palikuonims,

22 bet tautos žemėje paveldo neturi,

dalies tarp žmonių neturi,

nes pats Viešpats yra jo dalis ir paveldas.

Finehasas

23 Finehasas, Eleazaro sūnus, yra trečias pagal šlovę

dėl savo uolaus gyvenimo pagarbia Viešpaties baime

ir dėl ištvermės, žmonėms nuo jo nusigręžus.

Savo kilnios širdies padrąsintas,

jis atliko permaldavimą už Izraelio tautą.

24 Todėl su juo buvo sudaryta draugystės Sandora,

kad jis būtų šventovės bei jo tautos vadovas

ir kad jo palikuonys amžinai turėtų kunigystės garbę.

25 Kaip buvo sudaryta Sandora su Dovydu,

Jesės sūnumi iš Judo giminės,

kad karaliaus paveldas pereitų tik iš sūnaus jo sūnui,

taip ir Aarono paveldas skirtas vien jo palikuonims.

26 Tad dabar garbinkite Viešpatį,

apvainikavusį jus šlove!

Tesuteikia jis jums širdies išminties

taip valdyti jo tautą teisumu,

kad jų gerovė neišblėstų

ir kad jų šlovė išliktų per kartų kartas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 45