BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 41

 Siracido knyga
  
 Mirtis
  
Sir 41

1 O mirtie! Kaip kartu apie tave pagalvoti

žmogui, ramiai gyvenančiam savo namuose,

vyrui, neturinčiam jokio rūpesčio, turinčiam laimę

ir dar stipriam smagintis gyvenimo malonumais!

2 O mirtie! Koks geras tavo nuosprendis

žmogui, atsidūrusiam skurde ir bejėgiui,

palaužtam metų naštos ir besirūpinančiam viskuo,

nusivylusiam ir netekusiam vilties!

3 Nebijok mirties nuosprendžio;

atmink, kad jis apima ir tavo protėvius, ir palikuonis.

4 Toks Viešpaties nuosprendis visiems kūriniams;

tad kodėl tu turėtum atmesti Aukščiausiojo valią?

Ar žmogus gyvena dešimt metų, ar šimtą, ar tūkstantį,

mirusiųjų pasaulyje nesiskundžiama dėl gyvenimo trukmės.

Nedorėlių likimas

5 Nusidėjėlių vaikai yra neapkenčiami vaikiščiai,

kvailos išperos gyvena nedorėlių namuose.

6 Nusidėjėlių vaikų paveldas sunyks,

o jų palikuonys patirs amžiną gėdą.

7 Vaikai keiks savo nedorą tėvą,

nes per jį jie kenčia gėdą.

8 Vargas jums, nedorėliai,

kurie palikote Aukščiausiojo Įstatymą!

9 Jeigu turite vaikų, juos ištiks neganda;

jeigu tapsite tėvu, tai bus tik dejonė.

Jums suklumpant, bus ilgalaikio džiaugsmo,

o jums numirus, prakeikimas bus jūsų dalia.

10 Visa, kas iš žemės, sugrįžta į žemę;

taip nedorėliai eina iš prakeikimo į žūtį.

11 Žmogaus kūnas ­ tik kvapas,

bet doras vardas niekada nebus sunaikintas.

12 Gerbk savo vardą, nes jis tave pergyvens ilgiau,

negu tūkstantis krūvų aukso.

13 Laimingo gyvenimo dienos suskaičiuotos,

bet geras vardas išlieka amžinai.

Gėdos jausmas

14 Mano vaikai, būkite ištikimi savo auklėjimui

ir ramūs;

kokia gali būti nauda iš paslėptos išminties

ir paslaptyje laikomo lobio?

15 Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą,

negu žmogus, slepiantis savo išmintį.

16 Todėl gerbk mano žodžius,

nes negera visa ko gėdytis

nei kiekvienam gėdos pajutimui pritarti.

17 Prieš tėvą ar motiną gėdykis ištvirkavimo,

prieš didžiūną ar valdovą ­ melo.

18 Prieš teisėją ar pareigūną gėdykis nusikaltimo,

prieš bendriją ir žmones ­ Įstatymo laužymo.

19 Prieš savo bendrininką ar draugą gėdykis apgaulės,

o vietoje, kur apsigyveni, ­ vagystės.

20 Gėdykis sulaužyti priesaiką ar sutartį

ir alkūnėmis ramstytis prie stalo.

21 Gėdykis šiurkštumo priimdamas ar duodamas,

tylėjimo prieš tuos, kurie tave sveikina,

22 žvilgsnių į palaidūnę,

atsisakyti padėti giminaičiui,

23 pasisavinti kito dalį ar dovaną,

spoksoti į kito vyro žmoną,

24 lengvabūdiškai elgtis su jo tarnaite ­

neik prie jos lovos, ­

25 sakyti užgaulius žodžius draugams ­

nepalydėk dovanos pajuoka, ­

26 pakartoti, ką esi girdėjęs,

ir išduoti patikėtas paslaptis.

27 Tada žinosi, kas yra tikra gėda,

ir būsi visų mėgstamas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 41