BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 09 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 40

 Siracido knyga
  
 Blogis pasaulyje
  
Sir 40

1 Didelis nerimas Dievo skirtas kiekvienam,

ir sunkus jungas slegia Adomo vaikus

nuo dienos, kurią jie išeina iš motinos įsčių,

iki tos dienos, kai sugrįžta pas visų motiną.

2 Juos vargina keblios mintys, baimė širdyje,

nerimą kelianti mintis apie mirties dieną.

3 Nuo žmogaus, sėdinčio iškiliame soste,

iki žmogaus, sėdinčio dulkėse ir pelenuose,

4 nuo žmogaus, nešiojančio purpurą ir karūną,

iki žmogaus, vilkinčio ašutinę,

visus užplūsta mintys ­ pykčio ir pavydo,

rūpesčio ir nerimo,

mirties baimės ir įniršio bei kivirčų.

5 Net besiilsinčiam savo lovoje žmogui

naktį rūpesčiai trukdo miegoti.

6 Trumpas jo poilsis, tartum nebuvęs,

kol savo sapnuose grumiasi kaip dieną.

Žmogų vargina vaizduotės reginiai,

lyg jis būtų ištrūkęs iš mūšio lauko.

7 Tą akimirką, kai pasijunta saugus,

jis pabunda, stebėdamasis, kad nebuvo ko bijoti.

8 Visiems kūriniams, nuo žmonių iki gyvulių,

o nusidėjėliams ­ septyneriopai,

9 ateina mirtis ir kraujo praliejimas,

kivirčas ir kalavijas,

nelaimės ir badas, žūtis ir rykštė.

10 Visa tai buvo sukurta nedorėliams,

dėl jų atėjo ir tvanas.

11 Kas iš žemės, sugrįžta į žemę,

o kas iš vandenų ­ į jūrą[i1].

Įvairios patarlės

12 Visa, kas kyla dėl kyšio ar neteisingumo, bus sunaikinta,

o ištikimybė išliks amžinai.

13 Neteisėtai įgytas turtas išseks lyg upė

ir nudundės lyg perkūno griausmas per audrą.

14 Kaip dosnus žmogus turi dėl ko džiaugtis,

taip laužantys Įstatymą prieis liepto galą.

15 Nedorėlių vaikai mažai šakų teišskleidžia,

nes jų nesveikos šaknys ant stačios uolos.

16 Jie lyg paupių nendrės,

kurios nudžiūva greičiau už kitus augalus.

17 Gerumas ­ tarsi vešlus sodas,

o išmalda išlieka amžinai.

18 Turtas ar uždarbis pasaldina gyvenimą,

bet geriau už juos abu ­ rasti lobį.

19 Palikuonys ir miesto įkūrimas įamžina žmogaus vardą,

bet geriau už juos abu žmogui, kuris įgyja išminties.

Galvijai ir sodai praturtina žmogų,

bet geriau už juos abu ­ ištikima žmona.

20 Vynas ir muzika džiugina širdį,

bet geriau už juos abu ­ draugų meilė.

21 Fleita ir arfa pagražina dainą,

bet geriau už juos abu ­ malonus balsas.

22 Meilumas ir grožis džiugina akį,

bet geriau už juos abu ­ dirvos derlius.

23 Draugas ar bičiulis visada mėgstami,

bet dar geriau už juos abu ­ protinga žmona.

24 Giminaitis ar padėjėjas naudingi bėdoje,

bet išmalda padeda labiau už juos abu.

25 Auksas ir sidabras pastato žmogų ant kojų,

bet geras patarimas labiau vertinamas už juos abu.

26 Turtas ir jėga drąsina širdį,

bet geriau už juos abu ­ pagarbi Viešpaties baimė.

Pagarbiai Viešpaties bijančiam nėra skurdo;

ja gyvenančiam nėra reikalo ieškoti pagalbos.

27 Pagarbi Viešpaties baimė ­ tarsi vešlus sodas;

ji saugo žmogų geriau negu bet kokie turtai.

Elgetavimas

28 Mano vaike, negyvenk iš elgetavimo!

Geriau mirti, negu elgetauti.

29 Kai žmogus turi žiūrėti į kito stalą,

jo buitis neverta vadintis gyvenimu.

Kitų žmonių skanėstai užteršia ryklę;

protingas, išauklėtas žmogus to saugosis.

30 Begėdžio burnoje elgetavimas saldus,

bet jo viduje dega kaip ugnis.

  
Išnašos:
1Sir 40,11: Hebr. rankr.: „o kas iš aukštybių - į aukštybes“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 40