BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 36

 Siracido knyga
  
 Malda už Dievo tautą
  
Sir 36

1 Ateik mums į pagalbą, visų Dieve,

ir siųsk siaubą tautoms!

2 Pakelk ranką prieš pagonis,

kad jie pamatytų tavo galingus darbus.

3 Kaip pasinaudojai mumis, kad parodytum jiems savo šventumą,

taip dabar pasinaudok jais, kad parodytum mums savo šlovę.

4 Tuomet jie žinos, kaip mes žinome,

jog nėra kito Dievo, išskyrus tave, Viešpatie.

5 Duok naujų ženklų, daryk naujus nuostabius darbus,

iš peties parodyk savo dešinės garbę.

6 Pažadink savo narsą ir išliek savo pyktį;

pažemink nedraugus ir parblokšk priešus.

7 Paskubink tą dieną, atmink paskirtąjį laiką,

kai tavo galingi darbai turi būti paskelbti.

8 Tesunaikina ugningas pyktis bėglį,

ir tavo tautos engėjai tebūna sunaikinti.

9 Sutraiškyk galvas priešiškų valdovų,

kurie sako: „Esame tik mes!“

10 Surink visas Jokūbo gimines,

kad jos paveldėtų žemę kaip anais laikais.

11 Būk gailestingas, Viešpatie,

tavo vardu vadinamai tautai ­

Izraeliui, kurį tu pavadinai savo pirmagimiu.

12 Užjausk savo šventąjį miestą Jeruzalę,

savo sosto buveinę.

13 Pripildyk Sioną savo šlovės giesmių

ir savo šventyklą savo garbės.

14 Paliudyk tuos, kuriuos sukūrei pradžioje,

ir įvykdyk tavo vardu tartas pranašystes.

15 Atlygink tiems, kurie tavęs laukia;

tebūna tavo pranašų teisybė.

16 Išklausyk, Viešpatie, savo tarnų maldą,

nes visada esi malonus savo tautai.

17 Tada bus žinoma visiems žemės pakraščiams,

kad tu VIEŠPATS, visų amžių Dievas.

Draugų pasirinkimas

18 Ryklė gali praryti bet kokį maistą,

bet vienas valgis būna gardesnis už kitą.

19 Kaip gomurys atskiria žvėrienos rūšis,

taip aštrus protas pažįsta melus.

20 Sukto būdo žmogus pridaro keblumų kitiems;

reikia būti patyrusiam, norint jam atmokėti.

21 Moteris ims į vyrus bet kokį vyriškį,

tačiau viena mergina gali būti geresnė už kitą[i1].

22 Moters grožis padaro jos vyro veidą spindintį,

nes viršija visa, kas žavi jo akis.

23 Ir jeigu dar ir jos kalba maloni,

jos vyras laimingesnis už visus mirtinguosius.

24 Žmona ­ didžiausias vyro turtas,

į jį panaši pagalbininkė, ištikima parama.

25 Vynuogynas be tvoros tampa nualintas;

vyras be žmonos pasidaro benamis klajūnas.

26 Juk kas pasitikėtų vikriu plėšiku,

klajojančiu iš miesto į miestą?

Tad kas pasitikės vyru, neturinčiu lizdo,

bet nakvojančiu, kur jį naktis užklumpa?

  
Išnašos:
1Sir 36,21: Hebr. rankr. eil. 18-21 sukaitaliotos (18, 21, 19, 20), prieš eil. 22 įterpta: „Gyvulys ėda bet kokią dvėseną, bet vienas grobis būna gardesnis už kitą“, o toliau sutampantis eil. 22-26 tekstas kitaip sunumeruotas (23-28).
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 36