BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 35

 Siracido knyga
  
Sir 35

1 Žmogus, kuris laikosi Įstatymo, atnašauja daug aukų;

kas paklūsta įsakymams, tas aukoja bendravimo atnašas.

2 Dėkingumo ženklan žmogus atnašauja geriausių miltų,

o duodamas išmaldą, atnašauja šlovės auką.

3 Šalintis nuo pikta patinka Viešpačiui,

vengti neteisingumo ­ išpirkimo darbas.

4 Nesirodyk Viešpačiui tuščiomis rankomis,

nes visa, ką atnašauji, yra įsakymo vykdymas.

5 Teisiojo atnaša praturtina aukurą

ir kaip malonus kvapas kyla pas Aukščiausiąjį.

6 Teisiojo auka maloni,

ir jo priminimo atnaša niekada nebus užmiršta.

7 Dosnia širdimi garbink Viešpatį,

nešykštėk savo rankų triūso pirmienų.

8 Visas savo dovanas atnašauk šypsančiu veidu

ir dešimtines atskirk su džiaugsmu.

9 Duok Aukščiausiajam, kaip jis tau yra davęs,

tiek dosniai, kiek išgali.

10 Viešpats atlygina;

jis atlygins tau septyneriopai.

11 Neatnašauk jam kyšių, nes jis jų nepriims!

Nepasitikėk auka iš skriaudos vaisių,

12 nes jis Teisėjas;

jis nėra šališkas.

13 Jis niekada nebūna šališkas, skriausdamas silpnuosius,

bet išklauso nuskriaustojo maldą.

14 Jis nėra kurčias našlaičio verksmui

ar našlės, kai ji lieja savo skundą.

15 Argi našlės skruostais tekančios ašaros

neapkaltina žmogaus, privertusio jas lietis?

16 Kas nuoširdžiai tarnauja Dievui, tas bus išklausytas;

jo maldavimas pasiekia dangų.

17 Nuolankiojo malda prasiskverbia pro debesis

ir nenurimsta, kol nepasiekia savo tikslo;

18 ji neatsitrauks, kol Aukščiausiasis neatsilieps,

nepažadės teisingai spręsti ir to nepadarys.

19 Dievas iš tikrųjų neuždels

ir tarsi galiūnas nenurims,

20 kol nepalauš negailestingųjų nugaros

ir neatmokės kerštu tautoms,

21 kol nesunaikins įžūliųjų minios

ir nesutrupins neteisiųjų skeptro,

22 kol neatlygins mirtingajam pagal jo veiksmus

ir neatmokės už žmonių darbus pagal jų mintis,

23 kol neapgins savo tautos reikalų

ir nepradžiugins jos gailestingumu.

24 Malonus jo gailestingumas nelaimėje

kaip lietaus debesys per sausrą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 35