BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 34

 Siracido knyga
  
 Sapnai klaidina
  
Sir 34

1 Tuščios ir apgaulingos neprotingo žmogaus viltys,

o sapnai duoda sparnus kvailiams.

2 Kaip žmogus, kuris gaudo šešėlį ar vejasi vėją,

elgiasi tas, kas tiki sapnais.

3 Kas matoma sapnuose, tai tik atspindys,

atvaizdas veido, žiūrinčio į save patį.

4 Argi gali iš nešvaraus išeiti kas nors švaraus?

Argi gali melagis kada pasakyti tiesą?

5 Būrimai, ženklų aiškinimas ir sapnai yra niekai;

ko tu jau tikiesi, tai protas ir pavaizduoja.

6 Nebent tai būtų ypatingas regėjimas,

Aukščiausiojo siųstas, antraip neimk jų į širdį.

7 Juk sapnai suklaidino daugelį,

ir žmonės, sudėję į juos savo viltis, įkliuvo į bėdą.

8 Įstatymo vykdymas nereikalauja tokių apgaulių;

išmintis yra tobula, laikydamasi tiesos.

Kelionė daug išmoko

9 Išsilavinęs žmogus daug žino,

ir kas yra daug patyręs, tas kalba protingai.

10 Žmogus be patirties mažai žino,

bet kas yra keliavęs, tas įgyja daug gudrumo.

11 Daug mačiau savo kelionėse,

išmokau daugiau, negu galėčiau apsakyti.

12 Dažnai buvau mirties pavojuje,

bet išsigelbėjau patirties dėka.

13 Gaji yra drąsa pagarbiai bijančiųjų Viešpaties,

nes jų viltis tame, kuris juos gelbsti.

14 Pagarbiai bijančiam Viešpaties nėra ko bijoti;

jis nebus bailys, nes Viešpats jo viltis.

15 Laiminga siela pagarbiai bijančio Viešpaties!

Kuo jis pasitiki? Kas jo ramstis?

16 Į tuos, kuriuos myli, žvelgia Viešpats,

galingas skydas

ir stiprus ramstis,

užuovėja nuo dykumos vėjo

ir paunksmė nuo vidurdienio saulės,

apsauga nuo suklydimo

ir pagalba nuo nuopuolio.

17 Jis teikia džiaugsmo širdžiai, spindesio akims,

duoda sveikatos, gyvasties ir palaimos.

Įstatymas ir atnašos

18 Kas atnašauja aukai neteisėtai įgytus daiktus,

tas suteršia savo dovanas.

Nedorėlių atnašos Dievui nėra malonios.

19 Aukščiausiajam nepatinka neteisiųjų atnašos,

jis neatleidžia jiems nuodėmių, nors aukų būtų ir daugybė.

20 Atnašauti auką iš beturčių indėlių

lygiai nedora,

kaip ir užmušti sūnų jo tėvo akyse.

21 Labdaros duona ­ vargšų gyvastis;

kas iš jų atima ją, tas pralieja kraują.

22 Kas atima iš artimo pragyvenimą,

tas padaro žmogžudystę;

kas neišmoka samdiniui jo algos,

tas pralieja kraują.

23 Jeigu vienas stato, o kitas griauna,

iš to abiems būna tik vargo.

24 Jeigu vienas meldžiasi, o kitas keikiasi,

katro balsą Viešpats girdės?

25 Jeigu žmogus, palietęs lavoną, apsiplauna

ir vėl jį paliečia,

kokia jam nauda iš apsiplovimo?

26 Taip ir žmogus,

kuris pasninkauja už savo nuodėmes,

o paskui eina ir daro tą patį:

kas išgirs jo maldą

ir ką jis laimėjo savo pasninku?

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 34