BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 32

 Siracido knyga
  
 Vaišės
  
Sir 32

1 Jeigu esi išrinktas vadovauti vaišėms, nesipūsk,

bet būk su svečiais kaip vienas iš jų.

Prieš atsisėsdamas pirma pasirūpink jais;

2 kai būsi atlikęs visas savo pareigas, užimk savo vietą,

kad dalyvautum jų džiaugsme

ir gautum vainiką už savo svetingumą.

3 Kadangi esi vyresnis, turi teisę pradėti kalbėti,

bet tramdyk savo išmintį ir nepertrauk dainos.

4 Kai linksminamasi, neberk žodžių,

nesipuikuok ne laiku savo išmintimi.

5 Kaip rubino antspaudas aukso įtvare

yra dainuojančių draugija vaišėse su vynu.

6 Kaip smaragdo antspaudas aukso aptaise

yra muzikos garsai su geriausiu vynu.

7 O tu, jaunuoli, kalbėk tik, kai reikia,

tik prašomas ir ne daugiau kaip dusyk.

8 Kalbėk trumpai, bet pasakyk daug taupiais žodžiais;

elkis kaip žmogus, kuris išmano

ir vis dėlto gali suvaldyti liežuvį.

9 Tarp didžiūnų nesielk tarsi būtum lygus su jais;

kitam kalbant, daug neplepėk.

10 Kaip žaibas blyksteli pirma griaustinio,

taip pagarba sklinda pirma kuklaus žmogaus.

11 Atėjus laikui, išeik ir nebūk paskutinis;

eik greitai namo ir nelūkuriuok.

12 Ten juokauk ir elkis, kaip tau patinka,

tik nenusidėk iš aukšto kalbėdamas.

13 Bet pirmiausia šlovink savo Kūrėją,

pradžiuginusį tave savo dovanomis.

Dievo Apvaizda

14 Kas pagarbiai bijo Viešpaties,

tas turi priimti jo auklėjimą;

kas anksti keliasi jo ieškoti, tas ras malonę.

15 Kas mokosi Įstatymo, tas supranta jo vertę,

bet veidmainis ant jo suklups.

16 Kas pagarbiai bijo Viešpaties, tas žinos,

koks elgesys teisingas;

jų geri darbai teiks šviesos.

17 Nusidėjėlis vengia įspėjimų

ir iškraipo Įstatymą pagal savo reikalą.

18 Protingas žmogus niekada neniekins įžvalgos;

išpuikusio ir įžūlaus žmogaus niekas nebaido.

19 Nedaryk nieko neapsvarstęs,

o paskui, jau padaręs, neapgailestauk.

20 Neik keliu, kuris kupinas pavojų,

ir nesuklupk du sykius prie tos pačios kliūties.

21 Nebūk per daug tikras net ant lygaus kelio

22 ir būk atidus kiekviename žingsnyje.

23 Kad ir ką darytum, būk budrus,

nes taip laikysiesi įsakymų.

24 Kas laikosi Įstatymo, tas apsaugo save,

ir kas pasitiki Viešpačiu, tas nepatirs nuostolio.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 32