BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 31

 Siracido knyga
  
 Požiūris į turtą
  
Sir 31

1 Nemiga dėl turto nualina žmogaus kūną,

o nerimas dėl jo išsklaido miegą.

2 Bemiegis nerimas neleidžia užsnūsti labiau,

negu sunki liga sutrikdo poilsį.

3 Turtuolis triūsia, kad susikrautų turtų,

o ilsėdamasis valgo iki soties skanėstų.

4 Beturtis nuolat triūsia,

vos užsidirbdamas kuklų pragyvenimą,

o ilsėdamasis tampa skurdžiumi.

5 Kas myli auksą, tas nuodėmės lengvai neišvengs;

kas ieško turtų, tas bus jų suklaidintas.

6 Daugelis pražuvo dėl aukso,

ir jų pražūtis buvo jiems savaime aiški.

7 Tai pinklės kvailiams,

ir bet koks neišmanėlis leidžiasi į jas įviliojamas.

8 Laimingas turtuolis, rastas be dėmės,

neinantis paskui savo turtus!

9 Kas jis, kad galėtume jį pasveikinti?

Juk jis padarė nuostabių darbų saviesiems!

10 Kas buvo išmėgintas auksu ir rastas tobulas?

Tebūna už tai pagirtas!

Kas galėjo nusižengti ir nenusižengė,

galėjo daryti pikta ir nepadarė?

11 Jo nuosavybė bus tvirtai pagrįsta,

ir bendrija skelbs jo dosnumą.

Elgesys prie stalo

12 Esi pasodintas prie didžiūno stalo?

Neatsinešk prie jo godžios ryklės!

Nesakyk: „Kokios gausios vaišės!“

13 Atmink, kad godi akis ­ blogas dalykas.

Kas buvo sukurta godesnio už akį?

Todėl kiekviena proga ji ir ašaroja.

14 Netiesk rankos į visa, ką matai,

nenustumk savo kaimyno nuo dubens.

15 Rūpinkis savo kaimynu kaip pačiu savimi

ir galvok apie visa, kas tau nepatinka.

16 Kaip išauklėtas žmogus, valgyk, kas prieš tave padėta,

ir godžiai nežiaumok, kad kiti nepasibjaurėtų.

17 Pirmas liaukis, kaip dera gerai besielgiančiam,

ir godžiai neryk, kad kitų neįžeistum.

18 Jeigu esi pasodintas prie stalo tarp daugelio žmonių,

netiesk pirmas rankos.

19 Argi trupučio negana išauklėtam žmogui?

Atsigulusiam nereikės pūkšti.

20 Saikingumas valgant laiduoja sveiką miegą

ir aiškų protą keliantis kitą dieną.

Rijūnui skirtos nemigo,

šleikštulio ir skrandžio bėdos.

21 Jeigu norom nenorom persivalgei,

atsikelk nusivemti, ir tau palengvės.

22 Klausykis, mano vaike, nepaniekink manęs,

ir ilgainiui branginsi mano žodžius.

Kad ir ką darytum, būk santūrus,

ir joks blogas įprotis tavęs neužklups.

23 Dosniai maistą dalijantįjį žmonės giria,

ir jų liudijimas apie jo dosnumą patikimas.

24 Miestas skundžiasi žmogumi,

kuris šykšti maisto,

ir jų liudijimas apie jo šykštumą tikslus.

Vynas

25 Nemėgink įrodyti savo jėgų, gerdamas vyną,

nes vynas yra pražudęs daugelį.

26 Kaip žaizdras išbando kalvio darbą,

taip vynas išbando širdis, kai įžūlieji ginčijasi.

27 Vynas žmonėms ­ gyvasties šerdis,

jei jo geriama saikingai.

Koks gyvenimas žmogui be vyno?

Iš pradžių jis buvo sukurtas žmonių džiaugsmui.

28 Širdies džiaugsmui, gerai nuotaikai ir malonumui

užtenka vyno, jeigu jis geriamas saikingai tinkamu laiku.

29 Galvos skausmą, kartėlį ir gėdą kelia vynas,

geriamas be saiko, pykstant ir barantis.

30 Vis daugiau ir daugiau vyno ­ raizgai kvailiui;

jie mažina jam jėgas ir daugina žaizdas.

31 Gerdamas vyną, nesikabinėk prie kaimyno,

nepašiepk jo, kai jis linksmas.

Nedaryk jam priekaištų

ir nesiginčyk su juo prie žmonių.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 31