BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 25

 Siracido knyga
  
 Patarlės
  
Sir 25

1 Trys dalykai mane džiugina,

nes jie malonūs Viešpačiui ir žmonėms:

darna tarp brolių ir seserų,

bičiulystė tarp kaimynų,

žmonos ir vyro abipusė meilė.

2 Trijų rūšių žmonės man nepakenčiami,

nes jų gyvenimo būdu iš tikrųjų bjauriuosi:

beturtis, kuris puikuojasi,

turtuolis, kuris meluoja,

ir senas ištvirkėlis, kuris svetimauja.

3 Jeigu netaupei nieko jaunystėje,

tai kaip gali rasti ką nors senatvėje?

4 Kaip pritinka žilai galvai sveikas sprendimas,

seniems žmonėms ­ žinoti, kaip patarti!

5 Kaip pritinka seniems išmintis,

o garbingam amžiui ­ supratimas ir protingumas!

6 Senyvo amžiaus žmonių vainikas ­ plati patirtis,

o jų garbė ­ pagarbi Viešpaties baimė.

7 Galiu suskaičiuoti širdimi devynis,

kuriuos vadinčiau laimingais,

o dešimtąjį skelbia mano liežuvis:

laimingas, kas džiaugiasi savo vaikais

ir patiria savo priešų žūtį.

8 Laimingas, kas gyvena su protinga žmona

ir nearia jaučiu ir asilu viename junge.

Laimingas, kas nenusideda liežuviu

ir netarnauja žemesniam už save.

9 Laimingas, kas randa draugą

ir kalba atidiems klausytojams.

10 Koks laimingas žmogus, kuris randa išmintį!

Bet niekas nėra laimingesnis už žmogų,

kuris pagarbiai bijo Viešpaties!

11 Pagarbi Viešpaties baimė viršija viską;

su kuo galima lyginti žmogų, kuris ją turi?

12 Pagarbi Viešpaties baimė ­ jo meilės pradžia,

o tikėjimas ­ jo ištikimybės pradžia[i1].

13 Nesvarbu, kokia žaizda, kad tik ne širdies!

Nesvarbu, koks piktumas, kad tik ne moters!

14 Nesvarbu, kokia kančia, kad tik ne nuo tų, kurie nekenčia!

Nesvarbu koks kerštas, kad tik ne priešų!

15 Nėra stipresnių nuodų už gyvatės nuodus,

nėra didesnio pykčio už moters pyktį.

16 Verčiau su liūtu ir slibinu gyvenčiau,

negu su pikta moterimi.

17 Moters piktumas pakeičia jos išvaizdą

ir padaro ją piktą kaip mešką.

18 Sėsdamasis prie stalo su kaimynais,

jos vyras negali susilaikyti nuo karčių atodūsių.

19 Moters piktumui neprilygsta joks kitas piktumas;

teištinka ją nusidėjėlio likimas!

20 Kaip kopimas smėlėtu šlaitu senoms kojoms,

taip besiplūstanti žmona tyliam vyrui.

21 Nebūk moters grožio apgautas,

netrokšk moters dėl jos turtų.

22 Būna pykčio, įžūlumo ir didelės gėdos,

kai žmona turi išlaikyti savo vyrą.

23 Apkartusi širdis, niūrus veidas, širdgėla ­

visa tai ateina iš piktos žmonos,

nuleistos rankos, drebantys keliai ­

nuo vyrui laimės neteikiančios žmonos.

24 Nuodėmė prasidėjo su moterimi,

per ją visi mirštame.

25 Neleisk vandeniui išsilieti,

o piktai žmonai ­ paleisti liežuvio.

26 Jeigu ji nesielgia, kaip tu liepi,

atskirk ją nuo savęs.

  
Išnašos:
1Sir 25,12: Kai kuriuose rankr. eil. 12 praleista.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 25