BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 26

 Siracido knyga
  
Sir 26

1 Laimingas geros žmonos vyras;

jo gyvenimo dienos bus dvigubai pailgintos.

2 Sumani žmona neša džiaugsmą savo vyrui;

ramus ir visapusiškas jo gyvenimas.

3 Gera žmona ­ didelė dovana,

skirta žmogui, kuris pagarbiai bijo Viešpaties.

4 Kad ir koks jis būtų, turtingas ar vargšas,

jo širdis pilna džiaugsmo,

ir jo veidas visados linksmas.

5 Man širdis dreba dėl trijų dalykų,

o dėl ketvirto krūpčioju iš baimės:

dėl viešo apšmeižimo, dėl minios teismo

ir dėl melagingo apkaltinimo;

visi tai blogiau už mirtį.

6 Bet pavyduliaujanti žmona ­

sielvartas ir skausmas,

o aštrus liežuvis ­ kaip anie trys kartu.

7 Bloga žmona ­ blogai pakinkytas jaučių jungas;

tokią vesti reiškia apglėbti skorpioną.

8 Girta žmona sukelia didelį pyktį;

savo gėdos ji negali paslėpti.

9 Palaida žmona išsiduoda įžūliais žvilgsniais;

ją pažinsi iš akių vartymo.

10 Griežtai valdyk savavalę dukterį,

kad, pajutusi laisvę, ja nepasinaudotų.

11 Prižiūrėk jos akiplėšiškus žvilgsnius

ir nenustebk, jei ji tau nepaklus.

12 Kaip ištroškęs keleivis išsižioja ir geria

bet kokį aptiktą vandenį,

taip ji sėsis priešais kiekvienos palapinės kuolelį

ir savo strėlinę atvers kiekvienai strėlei.

13 Maloni žmona džiugina savo vyrą,

jos išmonė gaivina jo sąnarius.

14 Tyli žmona ­ Viešpaties dovana;

nieko nėra brangiau už jos savitvardą.

15 Kukli žmona dvigubai maloni,

jos drovumo negali atsverti jokios svarstyklės.

16 Kaip graži tekanti saulė Viešpaties danguje

yra gera žmona tvarkingoje šeimoje.

17 Kaip šviesi šventosios žvakidės šviesa

yra gražus veidas ant grakštaus liemens.

18 Kaip aukso stulpai ant sidabro papėdžių

yra jos gražios kojos ant tvirtų pėdų.

19 Mano vaike, saugok sveiką savo jaunystės žydėjimą,

neatiduok savo jėgų svetimiems.

20 Išsirink iš viso krašto vešlų lauką

ir apsėk jį savo sėkla, pasitikėdamas savo gera kilme.

21 Taip tavo palikuonys klestės ir,

pasitikėdami savo gera kilme, taps stiprūs.

22 Moteris, samdyta už pinigus, laikoma spjūviu,

o ištekėjusi moteris ­ mirties bokštu savo meilužiams.

23 Nedora žmona skiriama nusižengėliui kaip likimas,

o dora moteris ­ tam, kuris pagarbiai bijo Viešpaties.

24 Begėdė moteris visados elgiasi gėdingai,

o drovi duktė varžysis net savo vyro.

25 Maištinga moteris bus laikoma kale, o moteris,

turinti gėdos jausmą, pagarbiai bijos Viešpaties.

26 Moteris, gerbianti savo vyrą, visiems atrodys išmintinga,

o moteris, kuri išdidžiai paniekina savo vyrą,

visiems bus žinoma kaip nedora.

Laimingas geros žmonos vyras;

kiekvieneri jo gyvenimo metai bus dvigubi.

27 Rėkianti ir barni žmona ­ kaip mūšio trimitas, šaukiantis pulti.

Kas priima tą iššūkį,

tas leis savo gyvenimą karo audroje[i1].

Įvairūs įspėjimai

28 Dėl dviejų dalykų liūdi mano širdis,

o dėl trečio apima pyktis:

dėl turtingo žmogaus, tapusio skurdžiumi,

dėl protingų žmonių, kurie laikomi nieku,

ir dėl žmogaus, nusigręžusio nuo teisumo į nuodėmę;

Viešpats nusprendžia ištikti jį kalaviju!

29 Sunku pirkliui išlikti doram

ir prekybininkui išvengti nuodėmės.

  
Išnašos:
1Sir 26,27: Kai kuriuose rankr. eil. 19-27 praleistos.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 26