BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 24

 Siracido knyga
  
 Išminties šlovės giesmė
  
Sir 24

1 Išmintis pati gieda savo šlovės giesmę

ir didžiuojasi savimi savo tautoje.

2 Aukščiausiojo bendrijoje ji atveria lūpas

ir didžiuojasi jo Galybių Artume:

3 „Išėjau iš Aukščiausiojo lūpų

ir tarsi migla apdengiau žemę.

4 Gyvenau dangaus aukštybėse,

o mano sostas buvo debesies stulpe.

5 Apėjau dangaus skliautą pati viena

ir išvaikščiojau bedugnės gelmes.

6 Valdžiau jūros bangas ir visą žemę,

visas tautas ir gentis.

7 Visur ieškojau poilsio vietos,

kurioje turėčiau gyventi.

8 Tada Visatos Kūrėjas davė man įsakymą,

ir mano Kūrėjas parinko vietą mano padangtei,

tardamas: ‘Jokūbe turi statytis buveinę,

Izraelyje turi turėti savo paveldą.’

9 Pradžioje, prieš visus amžius, jis mane sukūrė,

ir per visus amžius aš nenustosiu būti.

10 Šventojoje Padangtėje jam tarnavau,

o paskui Sione užėmiau savo vietą.

11 Taip mieste, kurį myli,

jis man davė poilsio vietą;

Jeruzalėje mano valda.

12 Įleidau šaknis garbingoje tautoje;

Viešpaties dalyje mano paveldas.

13 Išaugau lyg kedras Libane,

lyg kiparisas ant Hermono kalno.

14 Išaugau lyg palmė En Gedyje,

lyg oleandrų krūmai Jeriche;

lyg dailus alyvmedis lygumoje

ir lyg platanas prie vandens aš išaugau.

15 Kvepėjau lyg cinamonas ar sotvaras

ir skleidžiau malonų kvapą lyg geriausia mira,

lyg galbanas, onychai ir mastikmedžio derva,

lyg smilkalai Padangtėje.

16 Skleidžiau savo šakas kaip terpentinmedis;

tokios garbingos ir dailios mano šakos.

17 Kraunu dailius pumpurus kaip vynmedis,

ir mano žiedai neša garbingų ir gausių vaisių.

18 Gimdau kilnią meilę, pagarbą ir šventą viltį;

būdama amžina, esu dovanota visiems savo vaikams,

kurie jo išrinkti[i1].

19 Ateikite pas mane visi, kurie manęs trokštate,

valgykite iki soties mano vaisių.

20 Atminti mane yra saldžiau už medų,

geriau turėti mane, negu medaus korį.

21 Kas mane valgo, tas dar labiau manęs alksta,

kas mane geria, tas dar labiau manęs trokšta.

22 Kas manęs klauso, tas niekais nenueis,

kas elgiasi, kaip aš liepiu, tas niekad nenusidės.“

Išmintis ir Dievo žodis

23 Visa tai ­ Dievo Aukščiausiojo Sandoros knyga,

Įstatymas, kurį mums Mozė įsakė

kaip paveldą Jokūbo bendrijai.

24 Nepavark stengdamasis Viešpaties padedamas,

būk arti jo, kad jis tave pastiprintų.

Tik Visagalis Viešpats yra Dievas,

be jo nėra kito Gelbėtojo[i2].

25 [Įstatymas] sklidinas išminties

kaip Pišonas

ir kaip Tigras pirmųjų vaisių metu.

26 Jis išsilieja supratimu

kaip Eufratas

ir kaip Jordanas per pjūtį.

27 Jis patvinsta žinojimu

kaip Nilas

ir kaip Gihonas vynuogių rinkimo metą.

28 Pirmasis žmogus išminties niekada gerai nepažino,

nepasiseks nė paskutiniajam jos suprasti.

29 Gilesnės už jūrą jos mintys,

o jos patarimai gilesni už didžiąją bedugnę.

30 Kaip upelis iš jos srovės,

plukdantis vandenį į sodą,

31 tariau sau: „Palaistysiu savo sodą

ir sudrėkinsiu savo gėlių lysves.“

Nuostabu, kad mano upelis tapo upe,

o mano srovė ­ jūra.

32 Vėl siųsiu savo pamokymą kaip ryto aušrą

ir skleisiu jo šviesą toli.

33 Vėl išliesiu mokymą kaip pranašystę

ir paliksiu jį ateinančioms kartoms.

34 Žiūrėkite, aš netriūsiau vien sau,

bet visiems, kurie ieško išminties.

  
Išnašos:
1Sir 24,18: Kai kuriuose rankr. eil. 18 praleista.
2Sir 24,24: Kai kuriuose rankr. eil. 24 praleista.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 24