BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 23

 Siracido knyga
  
Sir 23

1 Viešpatie, Tėve ir mano gyvenimo Valdove,

nepalik manęs jų užgaidoms

ir neleisk man per jas nupulti!

2 Kas laikys parengtą botagą mano mintims

ir drausmės rykštę mano širdžiai,

kad nereikėtų gailėtis manęs klystančio

ir neliktų nepastebėtos mano nuodėmės?

3 Tuomet mano klaidų nepadaugėtų

ir mano nuodėmių nesusikauptų;

tuomet neparpulčiau prieš savo priešininkus,

ir nedžiūgautų dėl to mano priešas.

4 Viešpatie, Tėve ir mano gyvenimo Dieve,

neleisk man turėti išpuikėlio akių,

5 atitolink nuo manęs pikto geismą.

6 Teneapima manęs nei noras apsiryti, nei geiduliai,

teneužvaldo manęs gėdingi norai.

Liežuvio valdymas

7 Klausykitės, mano vaikai, pamokymo apie kalbėjimą,

nes kas jo laikosi, tas nepateks į pinkles.

8 Nusidėjėlis sugaunamas jo paties lūpomis;

jomis suklumpa keikūnas ir įžūlus žmogus.

9 Nepratink savo burnos prisiekinėti

nei be reikalo tarti Šventojo vardą.

10 Juk kaip nuolat prižiūrimas vergas nebus be randų,

taip žmogus, nuolat prisiekinėjantis ir tariantis Vardą,

niekada nebus apvalytas nuo nuodėmės.

11 Kas dažnai prisiekia, tas kaupia savo kaltę;

rykštė nepaliks jo namų.

Jei neteisingai prisiekia, jis užsitraukia kaltę,

o jei nepaiso savo įsipareigojimo, dvigubai nusideda.

Jei jis kreivai prisiekia, negali būti pateisintas,

ir jo namai prisipildys negandų.

12 Yra žodžių, kurie nusipelno mirties;

niekad tenebūna jų girdėti Jokūbo pavelde!

Tokie žodžiai svetimi pamaldiems žmonėms;

jie niekada nesivolios nuodėmėje.

13 Neleisk savo burnai apsiprasti su storžieviška kalba,

nes joje glūdi nuodėmingi žodžiai.

14 Atsimink savo tėvą ir motiną,

kai sėdi tarp didžiūnų,

antraip gali užsimiršti jų akivaizdoje

ir elgtis kaip kvailys iš blogo įpročio,

o paskui norėsi, kad nebūtumei gimęs,

arba keiksi savo gimimo dieną.

15 Kas pratęs vartoti keiksmažodžius, tas nesudrausmins savęs per visą savo gyvenimą.

16 Dvi žmonių rūšys daugina nuodėmes,

o trečioji užsitraukia pyktį.

Deganti aistra ­ liepsnojanti ugnis,

neužgesinama, kol visiškai neperdega;

žmogus, atsidavęs gašlumui su giminėmis,

niekada nesiliaus, kol ta ugnis jo nesudegins;

17 ištvirkėlis, kuriam kiekviena duona saldi,

niekada nesiliaus, kol nenumirs.

18 Žmogus, išniekinantis savo vedybų guolį,

sako sau: „Kas gali mane matyti?

Tamsa mane supa, sienos mane slepia.

Niekas manęs nemato. Ko man rūpintis?

Aukščiausiasis mano nuodėmių neatmins.“

19 Jo baimė ribojasi žmonių akimis,

ir jis nesupranta, kad Viešpaties akys

dešimt tūkstančių kartų šviesesnės už saulę,

mato visus žmogaus kelius

ir įžvelgia slapčiausius užkampius.

20 Tas, kuris pažįsta kūrinius prieš jų buvimą,

pažįsta juos visus ir tada, kai jie sukurti.

21 Toks žmogus bus apkaltintas miesto gatvėse;

ten, kur mažiausiai įtars, jis bus sugautas.

22 Taip atsitinka ir moteriai, kuri būdama neištikima savo vyrui

apdovanoja jį įpėdiniu iš svetimo.

23 Pirma, ji nepakluso Aukščiausiojo Įstatymui,

antra, nusikalto savo vyrui,

trečia, savo palaidu elgesiu nusikalto svetimavimu

ir pagimdė vaikus nuo kito vyro.

24 Ji pati bus atvesta į bendruomenės sueigą,

ir jos vaikai turės dėl to kentėti.

25 Jos vaikai nesuleis šaknų,

o jos šakos neduos vaisių.

26 Ji paliks prakeiktą atsiminimą,

ir jos gėda niekada nebus ištrinta[i1].

27 Taip visi ją pergyvenusieji pažins,

kad nėra nieko geriau už pagarbią Viešpaties baimę

ir nieko saldžiau už klusnumą Viešpaties įsakymams.

28 Viešpaties sekimas ­ didelė garbė,

o būti jo priimtam reiškia ilgai gyventi[i2].

  
Išnašos:
1Sir 23,26: Žr. Įst 23,3
2Sir 23,28: Kai kuriuose rankr. eil. 28 praleista.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 23