BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 20

 Siracido knyga
  
 Protingas ir kvailas elgesys
  
Sir 20

1 Įspėjimas kartais gali būti ne laiku,

ir tyla kartais gali apreikšti protingą žmogų.

2 Daug geriau įspėti,

negu erzintis iš pykčio!

3 Kas prisiima savo kaltę,

tas bus apsaugotas nuo nesėkmės.

4 Kaip eunuchas, mėginantis išniekinti mergaitę,

atrodo žmogus, prievarta verčiamas daryti, kas teisinga.

5 Vienas žmogus tyli ir laikomas išmintingu,

o kitas, būdamas plepus, nemėgstamas.

6 Vienas žmogus tyli, nes neturi nieko pasakyti,

o kitas tyli, laukdamas tinkamos progos kalbėti.

7 Išmintingas žmogus tyli, kol ateina tinkamas laikas,

o kvailas pagyrūnas tinkamo laiko nepastebi.

8 Kas per daug kalba, tas sukelia koktumą,

o kas nori kitą nukalbėti, tas bus nekenčiamas.

9 Nelaimėje gali glūdėti laimė žmogui,

ir nuostolis gali atnešti nelauktą sėkmę.

10 Būna dovanų, kurios tau neneša jokios naudos,

ir būna dovanų, kurios tau atlygina dvigubai.

11 Būna nuostolių dėl garbės

ir žmonių, pakėlusių galvas iš sunkių bėdų.

12 Būna, kad žmogus daug perka už mažą kainą,

bet moka už tai septyneriopai.

13 Išmintingas žmogus keliais žodžiais įgyja palankumą,

o kvailieji veltui švaisto savo meilikavimą.

14 Sukto žmogaus dovana nebus tau naudinga,

nes jis laukia, kad atsilygintum septyneriopai.

15 Jis mažai duoda, bet daug barasi,

laido gerklę kaip miesto šauklys.

Šiandien jis paskolina, o rytoj reikalauja grąžinti;

iš tikrųjų toks žmogus šlykštus.

16 Kvailys sako: „Draugų neturiu.

Už mano gerus darbus niekas nedėkoja.“

17 Visi, kurie valgo jo duoną, turi piktą liežuvį.

Kaip tyčiojasi iš jo kiekvienas, ir kiek dažnai!

18 Geriau paslysti ant grindinio negu ant liežuvio;

taip greitai ateina ir nedorėlių žūtis.

19 Tarsi beskonis skanėstas atrodo pasakojimas ne vietoje,

nuolat kartojamas neišmanėlių.

20 Patarlė iš kvailio lūpų negerbiama,

nes jis nepasako jos tinkama proga.

21 Būna, kad skurdas sulaiko žmogų nuo nuodėmės;

todėl ilsėdamasis jis nejaučia sąžinės graužimo.

22 Būna, kad žmogus iš gėdos nusižudo

ar stumia save į pražūtį,

paisydamas, ką kiti apie jį pamanys.

23 Būna, kad žmogus pažada draugui,

paisydamas, ką jis apie jį pamanys,

ir be reikalo pasidaro sau priešą.

24 Melas ­ bjauri, gėdą žmogui daranti dėmė,

tačiau jis nuolat neišmanėlių lūpose.

25 Geriau vagis negu nepataisomas melagis,

tačiau abiejų likimas ­ žūtis.

26 Melagio kelias veda į negarbę,

jo gėda nuolat jį lydi.

27 Išmintingas žmogus viršija kitus savo žodžiais,

o protingas patinka didžiūnams.

28 Kas dirba žemę, tas kaupia savo pjūties derlių,

o kas patinka didžiūnams, tas gali atsilyginti už kaltę.

29 Paslaugos ir dovanos apakina išmintingųjų akis;

lyg apynasris ant burnos, jos nutildo priekaištus.

30 Paslėpta išmintis ir nematomas lobis ­

kokia nauda iš vieno ir kito?

31 Geriau žmogus, slepiantis savo kvailumą,

negu tas, kuris slepia savo išmintį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 20