BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 26 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 21

 Siracido knyga
  
 Vengti nuodėmės
  
Sir 21

1 Nusidėjai, mano vaike? Daugiau to nebedaryk,

bet prašyk atleidimo už savo praeities nuodėmes.

2 Bėk nuo nuodėmės kaip nuo gyvatės,

nes, jeigu prisiartinsi prie nuodėmės, ji tau įgels.

Jos dantys ­ liūto dantys,

ji gali sunaikinti žmogaus gyvastį.

3 Kiekviena kaltė ­ dviašmenis kalavijas;

jos žaizda nepagydoma.

4 Smurtas ir įžūlumas išsekina turtus;

taip bus nualinti išdidžiųjų namai.

5 Malda iš vargšo lūpų eina tiesiai į Dievo ausis;

jo nuosprendis skelbiamas be lūkuriavimo.

6 Kas nekenčia įspėjimo, tas eina nusidėjėlio taku,

bet kas pagarbiai bijo Viešpaties, tas gailisi savo širdyje.

7 Sklandus kalbėtojas plačiai žinomas,

bet protingas žmogus pastebi, kai jis paslysta.

8 Kas stato namus kitų žmonių pinigais,

tas panašus į žmogų,

renkantį akmenis savo kapo kauburiui.

9 Nusikaltėlių gauja ­ kaip pakulų ryšulys;

jie gaus galą ugnies liepsnose.

10 Lygiais akmenimis grįstas nusidėjėlių kelias,

bet jo gale ­ mirusiųjų pasaulio duobė.

11 Kas laikosi Įstatymo, tas apvaldys savo potraukius;

pagarbi Viešpaties baimė ­ tobula išmintis.

12 Kas nėra sumanus, tas negali būti išmokytas,

bet esti ir sumanumo, kuris neša kartėlį.

13 Išminčiaus išmanymas ­ kaip tvinstanti upė,

o jo patarimas ­ kaip gyvybės šaltinis.

14 Kvailio protas kaip sudaužytas ąsotis

nebegali talpinti jokio mokslo.

15 Girdėdamas prasmingą posakį,

protingas žmogus jam pritaria ir kitą prie jo prideda;

tai girdėdamas

lengvapėdis pasijuokia ir atsuka nugarą.

16 Kvailio plepėjimas ­ kaip našta kelionėje,

bet protingo žmogaus kalbos malonu klausytis.

17 Sueigoje ieškoma protingo žmogaus nuomonės,

į širdį imami jo žodžiai.

18 Kvailiui išmintis ­ tarsi namų griuvėsiai,

bukapročiui mokslas ­ padriki tauškalai.

19 Neprotingam žmogui auklėjimas ­

pančiai ant kojų

ir antrankiai ant jo rankų.

20 Kvailys juokiasi visu balsu,

o išmintingas žmogus kukliai šypsosi.

21 Protingam žmogui auklėjimas ­

kaip aukso papuošalas,

kaip apyrankė jam ant dešinės.

22 Kvailys skuba kelti koją į namus,

o gerai išauklėtas žmogus kukliai laukia.

23 Neišauklėtas žmogus žiūri pro tarpdurį į vidų,

o išauklėtas žmogus laukia lauke.

24 Nemandagu žmogui klausytis prie durų;

išauklėtą žmogų apimtų gėda.

25 Plepių lūpos kartoja kitų žodžius,

o išmintingųjų žodžiai rūpestingai sveriami.

26 Kvailių protas jų burnoje,

o išmintingųjų burna jų prote.

27 Kai nedoras žmogus keikia savo priešą,

jis iš tikrųjų keikia save patį.

28 Šmeižikas juodina save patį,

ir būna nekenčiamas kaimynų.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 21