BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 11 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 19

 Siracido knyga
  
Sir 19

1 Kas taip elgiasi, tas nebus turtingas;

kas niekais laiko mažus dalykus, tas pamažu pražus.

2 Vynas ir moterys išveda iš kelio protingus vyrus,

o žmogus, bendraujantis su kekšėmis,

praras gėdos jausmą.

3 Puvimas ir kirmėlės jį apims,

ir praradęs gėdos jausmą žmogus neteks gyvasties.

4 Kas kitais per greitai pasitiki, tas nerimtas,

o kas nusideda, tas pakenkia sau pačiam.

5 Kam nedoras darbas teikia malonumo, tas bus pasmerktas,

o kas atsispiria malonumams,

tas apvainikuoja savo gyvenimą.

6 Kas suvaldo liežuvį, tas gyvens be barnių[i1],

o kas nekenčia paskalų, tas patirs mažiau pikta.

7 Niekados nekartok, kas tau buvo pasakyta,

ir iš to neturėsi jokio nuostolio.

8 Nei draugui, nei priešui apie tai nekalbėk;

niekam nepasakyk, nebent tai nuslėpti būtų nuodėminga.

9 Juk kas tai išgirs, tas tavimi nebepasitikės

ir ilgainiui ims nekęsti.

10 Ką nors girdėjai? Temiršta tai su tavimi.

Būk tikras, tavęs tai nesusprogdins!

11 Ką nors sužinojęs, kvailys kenčia gimdymo skausmus

tartum kūdikį gimdanti moteris.

12 Paskala kvailio krūtinėje ­

kaip strėlė, įstrigusi žmogaus šlaunyje.

13 Įspėk savo draugą; galbūt jis dar nėra to padaręs,

o jei padarė, tai daugiau tenedaro.

14 Įspėk savo kaimyną; galbūt jis dar nėra to pasakęs,

o jei pasakė, tai daugiau tenekartoja.

15 Įspėk savo draugą; dažnai tai gali būti šmeižtas,

ir tikėti kiekvienu pasakojimu neturėtumei.

16 Žmogus gali suklupti netyčiomis.

Kas nėra nusidėjęs liežuviu?

17 Paklausk savo kaimyną prieš jį sudrausdamas;

taip tu skaitysiesi su Aukščiausiojo Įstatymu.

Tikroji išmintis

18 Pagarbi Viešpaties baimė ­ kelias į jo gerumą,

o išmintis laimi jo meilę.

19 Viešpaties įsakymų pažinimas ­

gyvastį teikiantis mokymas;

darantieji tai, kas jam patinka,

valgys vaisius nuo nemirtingumo medžio[i2].

20 Visa išmintis ­ pagarbi Viešpaties baimė;

visapusiška išmintis ­ Įstatymo vykdymas

ir jo visagalybės supratimas.

21 Kai vergas savo šeimininkui sako:

„Nedarysiu to, ko tu nori“, ­

jei vėliau tai ir darytų,

jis pykdytų tą, kuris jį išlaiko[i3].

22 Mokėti daryti pikta nėra išmintis,

ir nusidėjėlių patarimas nėra protingas.

23 Esama apsukrumo, kuris bjaurus,

ir kvailių, kurie nieko pikta nedaro.

24 Geriau dievobaimingas maža žinantis žmogus,

negu labai protingas, bet laužantis Įstatymą.

25 Esama reiklaus, bet nesąžiningo apsukrumo

ir žmonių, išnaudojančių gerumą, kad pasiektų savo.

26 Pasitaiko, kad nedoras žmogus

dedasi širdgėlos prislėgtas,

bet jo vidus pilnas apgaulės.

27 Jis nuleidžia akis ir dedasi kurčias,

bet jei jo kaukės niekas nenuplėš, jis tave išnaudos.

28 Jėgų stoka jį sulaiko nuo nuodėmės,

bet, nepaisydamas to, radęs progą jis padarys žalos.

29 Žmogus pažįstamas iš išvaizdos,

o protingas žmogus ­ akis į akį susitikus.

30 Žmogaus apdaras, nuoširdus juokas ir eisena

parodo tau, kas jis yra.

  
Išnašos:
1Sir 19,6: Kai kuriuose rankr. eil. 5b-6a praleistos.
2Sir 19,19: Kai kuriuose rankr. eil. 18-19 praleistos.
3Sir 19,21: Kai kuriuose rankr. eil. 20c-21 praleistos.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 19