BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 18

 Siracido knyga
  
 Dievo gailestingumas
  
Sir 18

1 Amžinasis sukūrė visą pasaulį.

2 Vien Viešpats yra teisus.

Nėra kito, išskyrus jį.

3 Mažuoju savo rankos pirštu jis valdo pasaulį,

ir visa jam paklūsta,

nes savo galybe jis yra visų Karalius,

atskiriantis, kas šventa nuo nešventa[i1].

4 Ką jis yra įgalinęs apsakyti jo darbus,

ir kas gali ištirti jo didžius veiksmus?

5 Kas gali išmatuoti jo didingą galybę

ar nupasakoti jo gailestingumo darbus?

6 Neįmanoma žmogui nei jų sumažinti, nei padidinti;

Viešpaties stebuklų neįmanoma permanyti.

7 Baigdamas žmogus dar tik pradeda

ir sustodamas vis dar būna suglumęs.

8 Kas yra žmogus ir ko jis vertas?

Jis daro gera ir pikta, bet kas tai yra?

9 Žmogaus gyvenimo dienų skaičius būna didžiulis,

jei jis pasiekia šimtą metų.

10 Kaip jūros vandens lašas,

kaip smėlio grūdelis

tie keli metai prieš amžinybės dienas.

11 Todėl Viešpats kantrus su žmonėmis

ir apipila juos savo gailestingumu.

12 Jis mato ir žino, kad jų mirtis skausminga,

tad juo labiau jiems atleidžia.

13 Žmogus gali būti gailestingas savo artimui,

bet Viešpats gailestingas visiems žmonėms.

Jis pabara juos, auklėja, pamoko ir susigrąžina,

kaip piemuo savo kaimenę.

14 Jis gailestingas tiems, kurie nusilenkia jo drausmei

ir uoliai vykdo jo įsakus.

Protingas elgesys

15 Mano vaike, neatmiešk savo gerų darbų priekaištu

ir negadink savo dovanos piktais žodžiais.

16 Argi rasa nesumažina deginančios kaitros?

Taip ir žodis geriau už dovaną.

17 Argi žodis iš tikrųjų viršija dovaną?

Geras žmogus duoda ir viena, ir kita.

18 Tik kvailas žmogus priekaištauja prieš duodamas;

šykštaus davėjo dovana nuliūdina laukiančias akis.

19 Prieš kalbėdamas pasimokyk;

prieš susirgdamas pasirūpink sveikata.

20 Ištirk save anksčiau, negu būsi teisiamas,

ir aplankymo metu rasi atleidimą.

21 Nusižemink anksčiau, negu susergi,

o kai esi nusidėjęs, daryk atgailą.

22 Tenekliudo tau niekas nedelsiant vykdyti įžadą;

nelauk iki mirties, kad būtum nuo jo atleistas.

23 Prieš darydamas įžadą, pergalvok jį;

nebūk žmogumi, kuris bando Viešpatį.

24 Pagalvok apie jo pyktį mirties valandą

ir atlygio metą, kai jis nugręš savo veidą.

25 Kai visko apstu, atmink alkio metą,

o turtingą dieną pagalvok apie neturtą ir skurdą.

26 Oras keičiasi nuo ryto iki vakaro;

visa greitai praskuba pro Viešpatį.

27 Išmintingas žmogus visados atsargus;

kai visur pilna nuodėmės, jis vengia pikta.

28 Mokytas žmogus turėtų mokyti išminties;

kas jos įgyja, tas turėtų skelbti jos šlovę.

29 Galį protingai kalbėti

turi parodyti savo išmintį,

rūpestingai skleisdami tinkamas patarles.

30 Nesek paskui savo geismus,

tvardyk savo geidulius.

31 Jeigu leidi sau tenkinti užgaidas,

jos pavers tave pajuoka tavo priešams.

32 Neūžauk, tenkindamas akimirkos geismą,

nes dvigubai sunkus bus neturtas.

33 Netapk elgeta, puotaudamas už svetimus pinigus,

kai nieko neturi piniginėje.

  
Išnašos:
1Sir 18,3: Kai kuriuose rankr. eil. 2b-3 praleistos.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 18